Een delier treedt vaak op als ouderen opgenomen worden in het ziekenhuis, maar kan ook thuis ontstaan en zorgen voor onveilige situaties voor de oudere zelf. Dan is het belangrijk dat familieleden of mantelzorgers een delier vroegtijdig signaleren en weten wat te doen.

Delier ontstaat vaak bij blaasontsteking

Het ontstaan van een delier heeft een lichamelijke oorzaak. Ziekten aan hart, longen, ontstekingen en operaties zijn bekende voorbeelden. Maar ook een darmverstopping, het gebruik van medicijnen of het plots stoppen van medicijnen of alcohol kunnen een delier veroorzaken. Bij oudere mensen in de thuissituatie of in een verpleeghuis is een blaasontsteking één van de meest voorkomende oorzaken van een delier. Andere risicofactoren zijn: ouderdom, dementie, eerdere verwardheid of een veranderde omgeving.

E-learning voor zorgmedewerkers

Met deze e-learning  krijg je meer inzicht en handvaten over de periode voorafgaand, tijdens en na een delier. Je volgt dhr. Bakker, een 85-jarige man die op straat is gevallen en opgenomen wordt in het ziekenhuis. Door het bekijken van video’s en het beluisteren van audio-fragmenten en het lezen van de achtergrondinformatie word je kennis over een delier vergroot. Hoe herken je een delier? Wat kun je beter wel en niet doen? De e-learning is bedoeld voor verpleegkundigen (in opleiding) en andere (zorg)professionals die te maken hebben met patiënten met een delier. Verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister V&VN ontvangen 3 accreditatiepunten wanneer zij de volledige module hebben doorlopen.

Klachten over de e-learning? Mail ze naar Sandra Koster (Saxion Hogeschool): s.koster.01@saxion.nl

Informatie voor mantelzorgers en naasten

Daarnaast is er informatie voor mantelzorgers. Hoe herken je een delier? En wat moet je doen? Wanneer schakel je hulp in?