Ene online zelfhulp psychotherapeutische treatment is noch effectief voordat dialyse patiënten, dat concludeerde Els Nadort, van den Universiteit van Mokum uit ie proefschrift: ‘Depression and Anxiety ter Dialysis Patients.’

Overheen den effectiviteit van den treatment van angst plus laagconjunctuur honingbij dialyse-patiënten is er nog vrij weinig beroemd. Ie waarnemen van dit klachten wordt gecompliceerd doorheen den overlap met symptomen diegene gepaard gaan met den dialysebehandeling. UVA Promovenda Nadort keek voorafgaand hoe den klachten te signaleren zijn plus maakte daarvoor gewoonte van gevalideerde vragenlijsten voordat angstklachten.

Depressieve klachten

Ter ie beperkte veel studies diegene hiernaar zijn gedaan vindt den Amsterdamse vorser wél gebruiksaanwijzingen dat psychotherapie mogelijk terdege werkt tegen depressieve klachten honingbij patiënten met nierfalen. Daarom besloot den onderzoeksgroep vervolgens ene e-health interventiestudie op te zetwerk.

Online zelfhulp

Nadort: “Wij kozen voordat online zelfhulp, omdat dialyse-patiënten reeds drietal keer vanaf week zoals ie ziekenhuis willen komen. Dan hebben patiënten vaak geen tijdstip plus energie wegens nog ene keer reserve te komen wegens zoals ene psycholoog te gaan.” Helaas bleek ie weliswaar noch dé vraag. Zo had 60 procent van den deelnemers poetsvrouw nodig honingbij ie gewoonte van den tablet of ie invulling van den oefeningen. Sommigen konden bijvoorbeeld hun arm noch terdege usances, wegens den dialysenaald.

Geen effect

Gedurende beide groepen wasgoed er ene atavisme ter somberheidsklachten met 21 procent. Dit wijst erop dat den online psychotherapie geen aanvullend effect lijkt te hebben ongeacht den standaardzorg ter den dialysecentra. “Dat is onbevredigend, want dit menigte patiënten heeft ene verminderde kwaliteit van leven, veel depressieve plus angstklachten plus zullen mogelijk veel profijt hebben honingbij ene effectieve treatment”, stelt Nadort.