Welke zorg plusteken treatment jij wenst te jij laatste levensfase, raakt zowel den vraag watten jij beslissend vindt te jij leven. Watten maakt dat jij nog kwaliteit van leven ervaart? Ingaan op diegene vragen defini of dat jij bijvoorbeeld gereanimeerd wilt wordt. Of jij ziekenhuiszorg wilt ontvangen of veeleer zorg thuis. Wie er namens jou mogen spreken indien jij dat zelf noch meer kunt. Plusteken ie gaat zowel overheen hoe jij dood wilt gaan plusteken wie jij daarbij zullen willen hebben. Dit plusteken andere vragen nodigen uit wegens overheen na te denken plusteken te doorspreken.

Bespreek jij willen zolang jij nog voordat jezelf kunt spreken

Zolang jij wilsbekwaam bent, heb jij regie overheen jij levenswensen plusteken kun jij dit vastleggen met jij huisarts. Doorslaggevend voordat mensen diegene beginnende dementie hebben. Maar zowel voordat mensen diegene ziek zijn of alhoewel op ouderdom. Brenda Ott: ‘Indien iemand te eentje (acute) situatie terechtkomt waardoor hij noch meer voordat zichzelf schenkkan spreken, dan komt ie op den schouders van naasten neer. Indien den levenswensen beroemd zijn plusteken wie er voordat diegene persoon mogen spreken, wordt ie makkelijker daarnaar te handelen, zowel voordat artsen. Ie geven naasten veel stilte wegens tijdig te weten welke willen hun dierbare heeft. Zij kunnen dan promoten diegene te vervullen.’

Brenda, Hans plusteken Lia zetwerk zichzelf actief te wegens dit stof bespreekbaar te maken. Te Zeist heeft dit zomer zowel eentje pilot gedraaid onder leiding van Margriet Wanders, waarbij professionals plusteken ervaringsdeskundigen den samenwerkingsverband met jawel opzochten. 

Lia: ‘Den grootste ouderenbond van Nederland, KPO-PCOB, waarvan ik van den ministerie Zeist voorzitter ben plusteken den Algemene Seniorenvereniging Zeist waar Hans bestuurslid is, werden uitgenodigd erop werkbijeenkomsten te ie kader van dementie plusteken palliatieve zorg. Professionals deden mee plusteken wij indien ervaringsdeskundigen. Met Margriet Wanders plusteken ie Netwerk Utrecht voordat Ouderen (NUZO) waren wij zelf alhoewel bezig wegens samenkomsten overheen dit stof te organiseren. Zo zijn wij totdat dit samenwerkingsverband gekomen waarin praktische zaken plusteken voorlichting erop jawel komen.’

Waarom voorlichting beslissend is

Lia: ‘Tijdens den voorlichtingsbijeenkomsten diegene wij organiseerden voordat ouderen, gingen den aanwezigen met jawel te gesprek. Waarna ontdekten zij zowel van jawel hoe moeilijk zij ie met dit stof hebben. Zij dachten vaak dat zij hier ge te staan, maar dat is noch zo. Plusteken tijdens diegene gesprekken hielpen zij jawel. 
Zij gingen er ook vanuit dat huisartsen geen tijdstip hebben. Zij wisten zowel noch dat zij erop onzerzijds, mentoren of ie Sociaal Domein terecht kunnen. Wij stimuleren zij bijvoorbeeld wegens den huisarts te opbellen. Wij stellen voordat wegens erop te zijn indien zij opbellen wegens eentje overeenkomst te maken; wij nemen ie noch van zij overheen. Diegene voorlichting plusteken bewustwording zijn beslissend.’ 

Hans: ‘Ie gaat vooral overheen iemand op weg promoten. Onzekerheden plusteken obstakels doorspreken. Plusteken daarginds hebben diegene samenkomsten aan bijgedragen.’ Brenda: ‘Ik heb zowel gemerkt dat praktijkondersteuners hier eentje mooie rol te kunnen spelen. Diegene hebben veelal meer tijdstip plusteken praten vaker overheen gevoelsonderwerpen dan sommige huisartsen. Zowel alhoewel is dat steeds meer aan ie veranderen. Den huisarts is welnu diegene diegene den levenswensen vastlegt, want diegene is juridisch verantwoordelijk.’ 

Den één praat makkelijker overheen den dood dan den ander

Hans: ‘Veel mensen stellen ie uit wegens ie hierover te hebben. Komt ochtend welnu, denken zij. Daarnaast praat den één makkelijker overheen den dood dan den ander.’ Brenda: ‘Mensen diegene makkelijker overheen den dood praten, komen zelf zoals mij toe. Hoe makkelijk jij erover praat, hangt van verschillende spullen voltooid. Bijvoorbeeld hoe jij te jij leven staat, den cultuur waar jij uitkomt, of er ruimte wasgoed op schoolgebouw vroeger wegens erover te praten. Plusteken hoe er te jouw geslacht met den dood wordt omgegaan. Zowel religie speelt eentje rol.’
Lia: ‘Verschrikt zijn voordat den dood is eentje lastig stof. Maar noch ontsteld zijn voordat den dood is netwerken zo lastig, zoals te ie religie dat schepper beschikt overheen jij leven. Andere gelovigen vinden dat eentje mooie veronderstelling, maar willen ie weliswaar graag zelf regelen.’ 

Lees te den kaders den mogelijkheden plusteken tips wegens levenswensen te doorspreken.


Mogelijkheden wegens levenswensen te doorspreken


Brenda: ‘Professionals (wijkverpleegkundige, casemanager, praktijkondersteuner, huisarts) kunnen zoals jawel doorverwijzen. Nu komt er via eentje collega welnu ooit ie verzoek voordat eentje gesprek overheen behandelwensen. Zowel intern verzorgers kunnen eentje rol spelen. Somwijlen schenkkan of wil iemand er noch met naasten overheen praten, maar welnu met hem. 

Tijdens eentje echtpaar nodig ik zij graag beide uit plusteken vraag ik zij te loeren zoals den keuzehulp Verken uw wensen voor zorg en behandeling op thuisarts.nl indien voorbereiding. Ie gaat wegens ie zaadje planten. Tijdens veel mensen zijn meerdere gesprekken nodig. Voordat zo’n gesprek reserveer ik eentje stuntman consultatie plusteken dan gaat ie ge daarvan. Zo kunnen wij er met jawel den tijdstip voordat nemen. 

Ie begint bijvoorbeeld met den vraag “waar geniet jij van?” Dan kom jij uiteindelijk welnu uit erop “watten indien dat noch meer schenkkan?” Eentje eerste reactie schenkkan zijn “dan hoeft ie voordat mij noch meer”. Vaak indien zij er weer even overheen overpeinzen, dan komen zij weliswaar op andere ideeën.’

Hans: ‘Sommigen schrijven er makkelijker overheen, bleek uit den speelfilm Den Dappere Patiënt overheen dit stof. Ik ga ie gesprek immer open te plusteken geef zij schoolwerk mee waar wij den keer daarna weer overheen doorpraten. Dat werkt was. Somwijlen is er eentje onverwachte ingang, zoals waarna er eentje keer klassieke opzoeken erop iemand op stond waar ik langsging voordat eentje gesprek. Waarna zout er eigenlijk iets open, prachtig wasgoed dat.’

 Tips praten overheen levenswensen

  • Voorlichting geven plusteken zo werken aan bewustwording, bijvoorbeeld aan den hand van den speelfilm De Dappere Patiënt overheen watten indien watten jij wilt plusteken kunt, minder vanzelfsprekend wordt.
  • Bekijk den factsheet ‘Zo kom je tot goede gesprekken’, ervaring van den pilot proactieve zorgplanning te Zeist.
  • Ga open ie gesprek te zonder afvinklijstje, maak er eentje vertelsel van.
  • Ontwikkel jij antennes wegens ie instinct te hebben dat jij met mensen te voeling kunt gaan: 1-op-1, te groepen, of via publicaties. Vasthouden ie onder den voetlicht; dat is den volume van heruitzending.
  • Bekijk den Toolkit Advance Care Planning m.b.t. het levenseinde
Profiel


Brenda Ott, 27 schooljaar huisarts, 19 schooljaar eentje inherent huisartsenpraktijk. Sinds 8 schooljaar kaderarts ouderengeneeskunde.

Hans Burgmans, bestuurslid Algemene Seniorenvereniging Zeist. Portemonnaie: zorg, welzijn plusteken belangenbehartiging. Vroeger huisarts plusteken SCEN-arts (Toeverlaat plusteken Consultatie erop Euthanasie).

Lia van Dijk, ervaringsdeskundige, voorzitter ministerie Zeist van den grootste ouderenbond van Nederland KPO-BCOB. Te 2021 zowel voorzitter van den Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ).


Meer inlichting?

Meer weten overheen den pilot te Zeist wegens ouderen, mensen met (beginnende) dementie, hun naasten én zorgverleners toe te toerusten gesprekken te voeren overheen levenswensen? Kijk op den webstek van Dementiezorg voor Elkaar.