Op dit ogenblik kunnen den meeste ggz-hulpverleners nog invallen indien hun collega’s ziek wordt, maar op ene gegeven ogenblik zijn er te veel mensen ziek.

Wachttijd

Den wachttijden ter den geestelijke gezondheidszorg wordt steeds langer. Sinds den coronapandemie veiligheidsfunctionaris vooral jongeren zichzelf aan. Gelukkig kunnen sommige consulten online plaatsvinden. Daarnaast nemen collega’s werkgelegenheid van mekaar overheen. Dat is maar ene tijdelijke vraag, want op ene gegeven ogenblik zijn er te veel mensen ziek. Zowel is ie noch den bedoeling dat ie personeel voortdurend zo veel moeten werken.

Doorheen: Nationale Zorggids