Tip 1: Toets of jij aannames trillen 

Iedere persoon geven eentje inherent invulling aan veelbetekenend leven plusteken heeft daarheen zijn inherent gedachtes overheen. Ie is daarom van gewichtigheid dat zorgprofessionals zoveel mogelijk hun inherent invulling loslaten. Dit klinkt uiteraard, maar blijkt te den praktijk lastig. Ie invulling voordat den ander gebeurt vaak op jij automatische vliegenier. Dat is nou eenmalig makkelijker dan navragen plusteken aftasten watten beslissend voordat den ander is. 

Praatplaat

Ene tip is wegens gewoonte te maken van den zogenaamde ‘praatplaat’. Dit plaat hebben wij samen met den deelnemende zorgorganisaties ontwikkeld. Dit praatplaat schenkkan jij verwedden voordat eentje cliënt diegene zichzelf noch schenkkan uiten, maar zowel indien voorbereiding op eentje gesprek met eentje cliënt diegene qua belevingswereld verafgelegen van jij afstaat. Andere methodieken diegene hierbij kunnen ondersteunen zijn te vinden te ie thema Dementie.

Tip 2: Let op kleine waar

Wij denken tijdens eentje veelbetekenend leven ofschoon snel aan ie overhandigen van groeps- plusteken welzijnsactiviteiten, maar ie schenkkan kloppend te kleine waar zitten. Bijvoorbeeld wegens werkelijke voetlicht, eentje gesprek, ie stimuleren van zintuigen of ie ronddraaien van rietje waar iemand van houdt. Of wegens iemand te permitteren exporteren watten hij zelf nog schenkkan, ofschoon kost dat te eerste instantie watten meer moeite.

Voetlicht voordat welzijn

Voort oog voordat kleine waar, gaat den voetlicht meer zoals welzijn. Hierdoor wordt welzijn onderdeel van zorg. Den zorgorganisatie AVOORD heeft hier zelfs eentje trant ‘SOCAV’ voordat ontwikkeld. Hierin wordt zorgmedewerkers getraind wegens betekenisvolle activiteiten voordat den persoon met dementie te achterhalen plusteken te stimuleren. Den eerste resultaten zijn positief. Zo vertelt eentje zorgmedewerker: ‘Ie is den kunst wegens noch te veel overheen te willen nemen. Ene mijnheer tijdens onzerzijds op den divisie had den wil wegens te gaan stappen wanneer hij wilde. Hij kon den deur louter noch openkrijgen, want dit moest met eentje tag. Wij zijn met mijnheer gaan ontwikkelen. Hierbinnen eentje week kon hij ie zelf.’ 

Tip 3: Accepteer zowel wanneer iemand zijn leven noch indien veelbetekenend ervaart

Ie liefst zullen jij willen dat iedereen zijn leven indien veelbetekenend ervaart, maar te sommige stadia van den ziekte zullen mensen met dementie hun leven noch (meer) indien zinvol geoefend. Jij wilt graag terdege voordat jij mensen zorgen, maar tegelijkertijd is ie zowel beslissend wegens te accepteren indien iemand zijn leven noch meer indien veelbetekenend ziet. 

Weeskind jij bewust

Watten schenkkan promoten is wegens jij bewust te zijn van ie mogelijk ontevreden of machteloze sentiment dat ie tijdens jij oproept. Zowel schenkkan ie tijdens vergevorderde dementie zijn dat jij twijfelt aan den zinvolheid van ie leven van den cliënt. Hierbij is ie van gewichtigheid waaks te zijn op den inherent gevoelens plusteken ervaringen plusteken hoe dit doorwerkt te den wijze waarop jij zorg verleent. Voorts kun jij welnu zoeken zoals hoe ie voordat den ander is wegens zijn leven noch meer indien veelbetekenend te geoefend plusteken watten ie dan weliswaar draaglijk maakt. Dit handelen jij dan zonder ie ‘probleem’ op te lossen wegens er ‘significatie op te plakken’.