Nageslacht plusteken gezinnen met complexe problemen ontvangen vaak noch den zorg diegene zij nodig hebben, onder meer om financiële hobbels of wachtlijsten. “Ondanks den enorme inzet van alle betrokkenen – van hulpverleners totdat gemeenten – komen zij nog te vaak ter crisissituaties terecht”, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Den zorgautoriteit maakt zichzelf met den Inspectie Gezondheidszorg plusteken Jeugdigheid (IGJ), Kinderombudsman, Nationale ombudsman plusteken Raad voordat Volksgezondheid & Samenleving (RVS) grote zorgen overheen den complexe jeugdzorg.

Zoektocht zoals oplossingen

Daarom werken den partijen sinds april 2021 samen onder den noemer Samen voorts. Den afgelopen tijdstip voerde den samenwerking gesprekken met jongeren, ouders, professionals, jeugdhulpaanbieders plusteken beleidsmakers ter den zoektocht zoals oplossingen. Ter eentje eerste ontleding kwamen den partijen met drie speerpunten voordat ie nieuwe regering. Dit gingen overheen den toegankelijkheid van den jeugdhulp, voortzetting van den jeugdhulp na den leeftijdsgrens van 18 schooljaar plusteken eentje integrale optiek.

Complexe stof

“Ie staat zonder kijf dat den problemen diegene ter den jeugdhulp spelen noch makkelijk op te lossen zijn. Den gesprekken hebben ooit te meer verhelderend geproduceerd hoe ingewikkeld ie jeugdhulpdomein is plusteken dat den uitkomst zojuist noch ligt ter ie jeugdhulpdomein ge”, aldus de zorgautoriteit in de vervolgrapportage. Wegens den complexe jeugdzorg te verbeteren, geven den samenwerking drietal oplossingsrichtingen. Dit willen ie fundament vormen onder alle initiatieven diegene nu wordt gezet, waaronder den Hervormingsagenda Jeugdigheid. “Cruciaal is dat alle betrokken partijen ter ie jeugdhulpdomein jawel nodig hebben.”

Perverse prikkels wegwerken

Allereerst dient eentje goede basisorganisatie te wordt ingericht voordat verdere professionalisering. Daarbij dienen alle betrokken partijen ter den zorg plusteken support eentje tezamen beeld te hebben van welke schoonmaakster jeugdhulp is plusteken watten goede kwaliteit is. “Hiervoor is allereerst eentje duidelijke herdefinitie van ie onbegrip jeugdhulp nodig. Vervolgens is ie vitaal dat aan dit herdefinitie eentje kwaliteitskader wordt gekoppeld”, aldus den NZa. Dat kwaliteitskader maakt inzichtelijk watten den jeugdhulpprofessional doet plusteken noch doet plusteken zorgt ervoor dat den professional voldoende tijdstip plusteken ruimte heeft wegens dit taken uit te kunnen voeren.

Ongeacht den inrichting van eentje wegennet dient er eentje opzienbarend bekostigingsmodel voordat den complexe jeugdhulp te komen “diegene zorgt voordat reële (rechtschapene) tarieven. Plus ervoor zorgt dat ie systeem simpeler wordt, den verantwoording plusteken bureaucratie drastisch minder wordt, botsingen tussen systemen zoveel mogelijk wijken plusteken ongewenste financiële prikkels wordt weggenomen.” 

Preventie

Totdat slot is er eentje rol weggelegd voordat preventie. “Den druk op den jeugdhulp zullen hooggelegen blijven indien er niets wordt gedaan aan den toestroom. Daarom moeten er meer wordt gedaan wegens problemen, zowel op andere leefgebieden, te voorkomen plusteken te voorkomen dat bestaande problemen verergeren. Wanneer bijvoorbeeld huisvestingsproblemen of financiële onzekerheid vroeger waren weggenomen, wasgoed – ter sommige gevallen – jeugdhulp misschien noch nodig geweest.”

Den samenwerking roept alle betrokkenen op wegens uitvoering te geven aan den om den samenwerking benoemde oplossingsrichtingen. “Den samenwerking zullen, ieder vanuit haar inherent rol plusteken verantwoordelijkheid, nauwkeurig volgen of dit metterdaad gebeurt.”