Hetty de Bie 22/2/2021


Ik vind het lastig dat NIET en andere ontkenning in de vragen voorkomen en dat je er een fout hebt ipv 4 goed


Lieset 21/2/2021


Ook ik had eenzelfde ervaring als collega Berdine, bij antwoorden op vraag 4.


Mirjam Bulten 8/2/2021


1 van de 5 fout!
Jammer want ik had 4 van de 5 GOED!


Jane 2/2/2021


Leuke quiz. Vraag 4, alle antwoorden geprobeerd. Zit geen juiste tussen volgens de quiz. Dat is jammer.


Berdine Koekoek 2/2/2021


Jammer dat jullie niet aangeven wat wel het goede antwoord is.

Ik vroeg me af wat het goede antwoord was van vraag 4 en heb ze allemaal uitgeprobeerd. Ze zijn allemaal fout volgens het systeem.
Bij alle ingevulde antwoorden verschijnt deze reactie:
Helaas fout!
Je bent niet bevoegd om direct signalen te delen met de huisarts als de cliënt of contactpersoon jou geen toestemming geeft, of de signalen ontkent. Je kunt dan proberen de cliënt te motiveren om zelf contact met de huisarts op te nemen.

Wel geldt hierbij één uitzondering: als de veiligheid van de cliënt in het gedrang komt, is het toch jouw plicht om direct de signalen te delen. Voor gevaarcriteria thuis, kun je contact opnemen met Veilig Thuis. Je kunt ook een melding doen op de website Ik vermoed huiselijk geweld, of de huisarts bellen om je zorgen te delen.

Verder is het een leuke quiz. Stimuleert tot nadenken.
Groet Berdine