Vroeger wasgoed alreeds vertrouwd dat den nieuwe waardering zullen gaan plaatsvinden, maar nog noch wanneer den deadline wasgoed. Diegene heeft DNB dit week bekendgemaakt. Met den vereffening zou den marktwaarde leidend zijn voordat ie defini van den onderpandwaarde plus noch meer bijvoorbeeld den WOZ-waarde.

Den richtlijn leidt voordat zorginstellingen met gefinancierd vastgoed totdat (reserve) taxatiekosten plus eentje tijdsinvestering wegens vastgoedinformatie op orde te brengen. Daarnaast kunnen uit den inzake taxaties marktwaarden volgen diegene hoger of lager zijn dan den huidige onderpandwaarden.

Positief of ontkennend

Eentje hogere marktwaarde schenkkan positieve financiële resultaten hebben (meer financieringsruimte bijvoorbeeld), eentje lagere marktwaarde negatieve resultaten (stellen van meer zekerheden of eentje versnelde aflossingsbedrag van den lening).

Zorginstellingen dienen hun vastgoed uitwendig 30 juni zoals marktwaarde te (hier)waarderen tijdens eentje nieuwe financiering met vastgoed mits onderpand, eentje materiële wijziging van den waarde van ie vastgoed (bijvoorbeeld voort verbouwing of wijziging gewoonte) plus tijdens eentje wijziging van den kredietovereenkomst dient schattig ie nieuwe vastgoed getaxeerd te wordt zoals marktwaarde.

Na 1 juli moeten tijdens ie verstrekken of wijzigen van eentje (lopende) financiering alreeds ie vastgoed dat dient mits onderpand gewaardeerd te wordt op marktwaarde. Voordat lopende financieringen bovenop den trio miljoen euro dient uitwendig 30 juni 2024 ie gefinancierde vastgoed voort eentje onafhankelijk taxateur gewaardeerd te zijn op voet van marktwaarde.

Zowel willen kredietovereenkomsten bovenop den trio miljoen voordat vastgoed elke trio schooljaar weer getaxeerd wordt overeenstemmend den nieuwe richtlijnen.