Zorgverzekeraars willen dat den minister via den nieuwe wet softwarebedrijven verplicht totdat ie usances van open application programming interfaces (API’s) waardoor den koppeling met andere systemen plus opschaling makkelijk plus zonder toegevoegd hoge kosten mogelijk is. Ie verzuimen van ene open API-verplichting ter den Wegiz is volgens zorgverzekeraars ene andere gemiste mogelijkheid. “Den overheid zullen via den wet ene nadrukkelijk signaal aan softwareleveranciers kunnen bezorgen dat misbruik van marktmacht noch wordt getolereerd. Zonder open-API-verplichting ter den Wegiz kunnen softwarebedrijven inherent standaarden blijven usances met mits gevolg hoge kosten voordat gegevensuitwisseling plus ie risico op hoge winstmarges voordat rekening van den premiebetaler”, aldus ZN.

Afwegingskader generieke voorzieningen

Zowel ontbreekt ie toegezegde afwegingskader voordat generieke voorzieningen. “Dit is nodig voordat basisvoorzieningen zoals veilige identificatie, ene zorgadresboek plus ene toestemmingsvoorziening. Zij zijn onmisbaar voordat goede plus veilige informatie-uitwisseling tussen zorgverleners. Ene goede inzet van den Wegiz is eenzaam mogelijk is met dit afwegingskader”, aldus ZN. Dat kader zullen er alreeds willen zijn, maar den minister laat ter ene epistel weten dat ie schrede staart dit klas vacant komt. Totdat diegene tijdstip komen er kortetermijnoplossingen. Zorgverzekeraars vrezen dat den ontwikkeling van den generieke voorzieningen hierdoor onnodig stagneert.

PGO-verplichting

Totdat slot spreken ZN voordat ie tapen van ene PGO-verplichting ter den Wegiz. Dit betekent dat gegevensuitwisseling diegene via den Wegiz wordt ingericht zowel immermeer ene koppeling heeft met den persoonlijke gezondheidsomgevingen van patiënten. Hierdoor hebben patiënten immermeer inzage ter gegevensuitwisselingen tussen hun behandelaren. “Ie is important wegens patiënten rechtspleging te geven op inzage ter hun inherent gegevens plus den uitwisseling daarvan. Den Wegiz is ene voortreffelijk mogelijkheid wegens dit rechtspleging op inzage te borgen.”