Den kapitaal wegens coronapatiënten thuis te toestaan repareren moeten opwaarts, zoals consultancybureau IG&H adviseerde ter een rapport. VWS heeft alreeds reserve zuurstofconcentratoren besteld wegens den kapitaal hiervoor te verveelvoudigen van 2.500 zoals 5.000 coronapatiënten, schrijft Kuipers.

Zuurstofconcentratoren

Te 2020 plus 2021 is vanwege ie ministerie van VWS alreeds zo’n 2.500 zuurstofconcentratoren, zogeheten SOC, aangeschaft. Tijdens den nieuwe golving aan besmettingen vanwege den omikronvariant van ie virus heeft VWS nog ooit 4.500 reserve SOC’s besteld. Hiervan zijn tijdelijk 3.000 afgenomen. Den ROAZ-regio’s is gevraagd wegens den inzet vandeze vorm van treatment te optimaliseren, aldus Kuipers. Recentelijk worden verstaanbaar dat tijdens den pandemie wijd 12.000 coronapatiënten thuis konden repareren van ene ziekte. Dit patiënten kregen thuis zuurstof plus plus thuiszorg. Staart januari ging ie nog wegens 1.760 patiënten.

Expertteam

Voordat den langere termijn kijkt ene expertteam zoals den inrichting van den Covid-ziekenhuiszorg. Ie expertteam, onder leiding van Edwin Velzel, kijkt onder meer zoals den dichtheid van den IC-zorg plus andere initiatieven wegens ter den gehele zorgketen flexibeler wegens te gaan met nieuwe coronagolven. Er wordt onder meer gekeken zoals ie versterken van den wijkverpleging plus den potentie wegens patiënten voorheen uit ie ziekenhuis te ontslaan plus thuis met zuurstofondersteuning te toestaan repareren. Dit expertteam komt zoals verwachting staart mei met ene raad hierover.

Beschikking

VWS trekt voorts den portemonnee wegens den beschikking van zorgprofessionals te vergroten zoals verontschuldiging van ie eerste advies van den taskforce Sponsoring Optimale Inzet Zorgverleners. Zo komt er 4,5 miljoen euro vacant wegens regionaal werkgeverschap te promoveren. Nog ooit viertal miljoen komt vacant voordat zogeheten combibanen, medewerkers diegene zowel in ene zorginstelling werken indien ter regionaal zwachteling erop meerdere organisaties. Dit medewerkers kunnen ter crisissituaties meer ingezet wordt.  Voorts gaat VWS projecten ondersteunen wegens meer mensen geïnteresseerd te krijgen wegens te werken ter den zorg plus

Den plannen zijn den eerste richten voordat ene bredere tactiek. Start maart wil den minister met ene tactiek komen overheen ene tactiek voordat den surplus van ie schooljaar. Te ie voorjaar komt ene project voordat pandemische paraatheid.