In de thuiszorg is er natuurlijk minder toezicht op cliënten met (beginnende) dementie dan in een instelling. Als thuiszorgmedewerker weet je dus ook dat je liefst geen onvrijwillige zorg wil toepassen. En ook je organisatie heeft dat als uitgangspunt genomen. Maar zij hebben er nog geen actie op ondernomen.

Maar wat nu als je bij een cliënt tóch de deur op slot draait als je weggaat? Omdat je wil voorkomen dat de cliënt misschien het huis verlaat. Het is dus voor zijn of haar eigen veiligheid. En je deed dit altijd zo. Hoe zit dat nu de Wet zorg en dwang is ingevoerd? Kaart je dit dilemma aan bij je organisatie of neem je zelf het initiatief?

Hoe ga jij hiermee om?


Wat doe jij in deze situatie? Laat het weten in de reacties.