Het project voor de digitale verwijzing van patiënten naar de Spoedeisende Hulp is onderdeel van spoedplein dat momenteel gerealiseerd worden op de locatie Den Helder van het Noordwest Ziekenhuis. Op het spoedplein worden de huisartsenpost en de SEH volledig geïntegreerd zodat alle acute zorg onder één dak aangeboden kan worden. Patiënten worden op het spoedplein ontvangen en getrieerd via één balie, waarna zij direct doorgestuurd worden naar de juiste zorgverlener.

Sinds de zomer van 2021 kunnen huisartsen uit de kop van Noord-Holland patiënten via het digitale platform ZorgDomein al verwijzen naar medisch specialisten binnen de ziekenhuizen van de Noordwest Ziekenhuisgroep

Digitale verwijzing koploperproject

De samenwerking tussen de huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN), Noordwest Ziekenhuisgroep en de ICT-leveranciers Chipsoft en HealthConnected is één van de koploperprojecten binnen het landelijke programma ‘Met spoed beschikbaar’. Dit zijn zogenoemde regionale samenwerkingsverbanden van spoedzorgaanbieders. Die streven, samen met hun ICT-leveranciers, naar de realisatie van digitale uitwisseling van gegevens tussen ketenpartners in de acute zorg. Zo willen zijn de zorg in de regio naar een hoger plan tillen. De Noord-Hollandse partijen verwachten dat het koploperproject ten behoeve van het spoedplein in Den Helder nog voor deze zomer, eind mei 2022, gereed zal zijn.

“Met het spoedplein in Den Helder scharen we ons bij de eerste regio’s in Nederland die op zo’n verregaande wijze samenwerken bij de organisatie van de spoedzorg. De technische koppeling van onze patiëntsystemen ondersteunt deze unieke geïntegreerde aanpak van de spoedzorg”, vertelt bestuurslid Jurgen Sernee van Noordwest.

“Met de komst van het spoedplein creeëren we een optimaal zorgpad voor de patiënt. Eén balie, één afdeling, nauwe samenwerking; belangrijke elementen waarmee we een mooie stap zetten in het verlenen van de juiste zorg op de juiste plek”, aldus Annet Middendorp, manager acute zorg bij HKN.

Openingsmanifestatie 2022

Wilt u op 09 mei 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.