“Voor slim werken met zorgtechnologie zijn medewerkers met goede digitale vaardigheden nodig”, stelt Nap. “We zien nu dat die vaardigheden nog sterk kunnen verschillen tussen medewerkers. Dat kan bijvoorbeeld met leeftijd te maken hebben. We zien dat de jongere medewerkers over het algemeen meer ‘digivaardig’ zijn dan oudere medewerkers.”

Digitale vaardigheden steeds belangrijker

Dat is natuurlijk niet vreemd als een zorgmedewerker al twintig jaar de focus legt op zorgverlening. Maar, benadrukt Nap: die nieuwe digitale vaardigheden zoals de omgang met een tablet, app of domotica-producten worden wel steeds belangrijker op de werkvloer. “Het is een vereiste van de implementatie van techniek dat mensen er goed mee om kunnen gaan.”

Van belang bij een goede adoptie van zorgtechnologie is verder eenvoud in gebruik, aldus Nap. “Dan hebben we het bijvoorbeeld over het probleem dat veel nieuwe devices nog niet compatibel zijn met elkaar. Je wil eenvoudige plug and play-oplossingen die communiceren met andere technologische oplossingen, maar zover zijn we vaak nog niet. Veel technologie staat nog los van elkaar en ‘praat’ nog niet met elkaar.”

Organisatorische problemen

Goede communicatie tussen devices, toepassingen en systemen moet al ingebakken zitten in het ontwerp en de ontwikkeling ervan. Daarnaast zijn er volgens Nap vaak organisatorische problemen die een goede gegevensuitwisseling belemmeren – tussen apparaten onderling en tussen de mensen die er gebruik van maken.

“Er zijn helaas nog genoeg voorbeelden bekend waarbij de gegevensoverdracht van een patiënt die uit het ziekenhuis naar een verpleeghuis wordt overgeplaatst slecht is. Zelfs als het ziekenhuis en het verpleeghuis onder dezelfde zorgkoepel vallen. We zien nog dat er veel geprint en gescand moet worden of dat er gegevens op cd’tjes worden gezet. Ook daar moeten we stappen zetten.”

Slimme zorg, innovatie

Tijdens de Slimme Zorg Estafette (SZE) 2022 staan slimme zorg en innovatie elke week centraal in één regio, waarna het stokje wordt doorgegeven aan de volgende regio.

  • Regio oost (Overijssel, Gelderland, Flevoland): 31 januari t/m 4 februari.
  • Regio west (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht): 7 t/m 11 februari.
  • Regio noord (Groningen, Friesland, Drenthe): 14 t/m 18 februari.
  • Regio zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg): 21 t/m 25 februari.

Openingsmanifestatie 2022

Wilt u op 09 mei 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.