Voor het Spaarne Gasthuis speelde de impact van externe ontwikkelingen een grote rol bij de beslissing werk te maken van het verbeteren van de digitale vaardigheden van zorgmedewerkers. Mede door Covid en de snelheid van digitale ontwikkelingen groeide de urgentie om aan de slag te gaan met digitale vaardigheden.

“De organisatie heeft digitale vaardigheid altijd gezien als een belangrijk onderwerp, maar de échte urgentie ontbrak. Hoewel Covid heeft geleid tot een enorme sprong voorwaarts op een aantal specifieke terreinen, heeft het niet per definitie geleid tot een verbetering van digitale vaardigheid in zijn algemeen”, vertelt Hilde van der Ploeg. Zij is digicoach in het Spaarne Gasthuis.

Digitale vaardigheden nu verbeteren

Het ziekenhuis streeft ernaar om medio 2028 een nieuwbouw te realiseren. Daarvoor is een ontwerp principe gekozen dat uitgaat van ‘less bricks, more bites and different behaviour’. Met andere woorden: technologie, en digitalisering, gaat in het ziekenhuis van de toekomst een hele grote rol spelen.

Om ervoor te zorgen dat de digitalisering een kans van slagen heeft is het dus belangrijk om nu al te beginnen met het ontwikkelen, en verbeteren, van digitale vaardigheden. “Hoewel Covid ons dwong om direct actie te ondernemen, denken we in deze fase echt na over het ziekenhuis van de toekomst en de rol van digitale vaardigheden binnen dit thema. Er is nu bijvoorbeeld ook gekozen om digitale vaardigheden mee te nemen in ons strategisch opleidingsplan. Mede door deze ontwikkelingen verwacht ik dat we als organisatie binnenkort meer meters kunnen gaan maken binnen het project digitale vaardigheden”, aldus digicoach Hilde.

Binnen het Spaarne Gasthuis wordt nog volop gewerkt aan de digitale strategie. Maar het is wel al duidelijk dat werken met digicoaches successen oplevert. “Voor medewerkers is de drempel om een digicoach persoonlijk te benaderen lager dan om hulp te vragen in een algemene vergadering”, licht Hilde toe.

Maand van de digicoach

Op dit moment telt het Spaarne Gasthuis vijf digicoaches. Voor het eind van dit jaar moeten dat er tien worden, is het streven. Daarom wordt in maart de ‘Maand van de digicoach’ georganiseerd. Daarmee hoopt het ziekenhuis medewerkers te kunnen overtuigen van de waarde van een digicoach. Ook hoopt men dat zich tijdens die maand vrijwilligers melden die ook als digicoach aan de slag willen gaan.

“Om met kleine stapjes grote resultaten te bereiken, kijken naar de persoonlijke kwaliteiten van elke digicoach. Wie is waar goed in? En hoe kunnen we optimaal gebruik maken van deze kwaliteiten? Op deze manier streven we als ziekenhuis naar persoonlijk digitaal leiderschap. Niet alleen voor medewerkers, maar ook voor onze digicoaches”, besluit Hilde.

Openingsmanifestatie 2022

Wilt u op 09 mei 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.