Veldman heeft ie zelf geoefend, waarna zij ter ie ziekenhuis eentje treatment moest ondergaan: alle mooie woorden ten spijt, staat den patiënt ter den zorg nog feitelijk noch centraal. Te elk geval watten ie veranderingsproces betreft.“Zorgverleners maken afspraken zoals ie hun uitkomt. Op ie tijdstip plus den methode zoals zij dat willen. Jouw zakagenda plus jouw willen spelen nauwelijks eentje rol. Niemand vraagt of dinsdagochtend wegens half twaalf jou welnu uitkomt plus of jouw misschien den voorliefde schenken aan eentje e-consult. Watten dat betreft is er nog eentje hele weg te gaan.”Radicale koerswijziging


Ie wordt daarom tijdstip voordat eentje radicale koerswijziging ter den zorg, vindt Veldman. Ie gaat noch wegens den medische zijde van den zaak, benadrukt zij. “Zorgverleners ter Nederland verstaan hun vriesvak, alreeds zijn er natuurlijk verschillen. Maar den klantvriendelijkheid van den zorg, diegene is onder den makker.

”

Dat handicap aan klantvriendelijkheid heeft volgens den directeur-bestuurder van den Patiëntenfederatie onder meer te maken met ie waarheid dat zorgaanbieders, verschillend dan ter andere sectoren, noch hun best paardenhoeven te verrichten wegens klanten te werven. “Indien jouw eentje loodgieter of eentje technicus inhuurt, selecteer jouw mee op klantvriendelijkheid. Dat gaat werkelijk vanzelf. Jouw zoekt bijvoorbeeld samen zoals eentje tijdstip voordat eentje verbintenis. Te den zorg komen den klanten weliswaar welnu, dus daarginds blijft dat weg. Plus noch inclusief den klanten komen vanzelf, zowel ie inkomen van zorgverleners is gegarandeerd. Dat stimuleert noch wegens klantvriendelijk te zijn.”Belangrijke rol ICT


ICT vermag eentje belangrijke rol spelen onder den noodzakelijke vooruitgang, meent Veldman. “Te ander sectoren waren zij daarginds sneller mee. Den digitalisering van ie bankwezen is alreeds veel voorheen ingezet. Dat wasgoed gedeeltelijk natuurlijk bedoeld wegens op den kosten te korten, maar gedeeltelijk zowel wegens den dienstverlening aan den klant te verbeteren. Kijk ooit hoeveel makkelijker ie is werd wegens te vereffenen, of wegens poen overheen te maken. Dat is eentje kwestie van seconden werd. Dat wasgoed vroeger feitelijk noch zo, mits jouw met jouw betaalkaart ter den rij voordat ie loket stond wegens jouw poen op te halen.”Natuurlijk is ie noch den bedoeling wegens den hele zorg te geautomatiseerd, benadrukt Veldman. “Den menselijke zijde van den zorg zou immer cruciaal blijven. Maar wij kunnen met behulp van ICT-toepassingen welnu veel huis verschil maken tussen communicatie diegene snel plus gestandaardiseerd vermag verlopen, plus communicatie diegene subjectief plus diepgaander moeten zijn. Veel vragen aan eentje huisarts zijn eenvoudig plus snel te beantwoorden, daarginds hoornschoen jouw geen fysieke verbintenis voordat te maken. Indien jouw ie zo aanpakt, dan vasthouden jouw meer tijdstip overheen voordat den consulten diegene meer tijdstip plus waterverplaatsing vragen.

”

Voorts vermag dankzij den elektronische informatie-uitwisseling zowel den patiënt mits den zorgverlener huis op den hoogte zijn. Veldman hierover: “Den kennisgeving is simpelweg van eentje hoger niveau omdat er meer feiten plus gegevens zijn uitgewisseld. Den patiënt is terdege voorbereid plus stelt gerichte vragen. Den geneesheer heeft den relevante gegevens alreeds. Dan kun jouw ie hebben overheen den wezenlijke zaken. Samen besluiten welke treatment jouw kiest bijvoorbeeld, ter geval van ziekte.”Te den zorg komen den klanten weliswaar welnu

PGO’s mits pijler


Persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) wordt hierbij eentje belangrijke pijler, meent Dianda Veldman. Plus zij staat hier noch inclusief ter. PGO’s hebben zelfs eentje plek gekregen ter den plannen van ie nieuwe regering. Zo staat ter ie nieuwe regeerakkoord: ‘Gegevens- plus data-uitwisseling tussen patiënt/cliënt plus aanbieder plus aanbieders wederkerig wordt, overeenkomstig privacywetgeving, verbeterd waarbij uniformiteit noodzakelijk is. Eentje terdege functionerende persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voordat patiënten is ie einddoel.

’

Ie idee achter den PGO’s, ontwikkeld mee op initiatief van den Patiëntenfederatie, is ter wezen revolutionair, aldus Veldman ter eentje voorheen wetsartikel ter ICT&health1. “Indien medische gegevens van den dokter rechtstreeks zoals den patiënt gaan, ter positie van dat zij inclusief maar wordt opgeslagen ter EPD’s plus op andere onbereikbare plekken, wordt den zorg huis plus goedkoper. Ie veel functionaliteiten van den PGO’s is nog beperkt, maar dat vermag snel veranderen. Plus wij zijn nu aan ie regelen dat den wegennet er is.’Passende zorg


Alreeds met alreeds groei jouw zo zoals den concrete invulling van ie vaak gehoorde maar noch immer even concrete onbegrip passende zorg, aldus Veldman. “Passende zorg betekent dat jouw feitelijk volledig bent gestructureerd op den persoon diegene den zorg ontvangt. Wegens hem of haar draait ie namelijk allen. Noch wegens den zorgverlener plus zorgaanbieder. Diegene willen dienstbaar zijn, plus meehelpen leveren aan nieuwe zorgpaden, met ruimte voordat digitalisering. Zodat den patiënt bijvoorbeeld vermag uitzoeken voordat zorg op afstand mits hij of zij daaraan behoefte heeft.

”

Dat heeft echter welnu consequenties. Passende zorg vermag namelijk leiden totdat omzetverlies, van ie ziekenhuis plus van den dokter. “Den zorg vermag verschuiven zoals elders of zelfs helemaal verdampen”, erkent Veldman. “Daarginds willen wij mits samenleving ie gesprek overheen aangaan. Willen wij dat plus zo ja, hoe pakken wij dat aan? Dat los jouw noch op van den ene dag op den andere, maar diegene zijde willen wij welnu uit. Plus ik ga diegene samenspraak graag aan met iedereen diegene dat wil.”Terug zoals ie oude


Niettemin maakt Veldman zichzelf er zorgen overheen dat na corona alles weer onder ie oude uitkomt. “Wegens uitgangspunten diegene mij noch immer manifest zijn, willen veel artsen weer teug zoals ie fysieke overleg ter den spreekkamer,” schreef zij recentelijk ter eentje blog. “Laat ik manifest zijn: somwijlen heeft dat jazeker den voorliefde. Indien ie nodig is wegens eentje patiënt subjectief te zien, dan is dat inzichtelijk plus gewenst. Maar ter ie merendeel van den gevallen voldoet eentje gesprek via ie monitor prima. Den patiënt is veel minder tijdstip vergeten, ie is minder druk ter ie ziekenhuis, ie is goedkoper, ie is sneller plus ie is duurzamer daarenboven, want ie scheelt veel vervoersbewegingen.”Patiëntenfederatie Nederland spreken daarom voordat hybride zorg: digitaal waar ie vermag, lichamelijk waar ie moeten – maar immer ter overleg tussen zorgverlener plus patiënt. Den Patiëntenfederatie wil zowel eentje verankering van ie keuzerecht ter den wet. “Wij zien zo’n wettelijk rechtspleging mits laatste stap van den implementatie. Wij hebben ie nieuwe regering gevraagd wegens hiervoor ie initiatief te nemen plus den mogelijkheden te onderzoeken,” aldus Veldman.

Referenties

Ie bewering Dianda Veldman, Patiëntenfederatie:
‘Den klantvriendelijkheid van den zorg 
is onder den makker’ verscheen voorgerecht op ICT&health.