Met den overkomst van zeven nieuwe vrouwen, waaronder den verenigingen van bedrijfsartsen, apothekers, tandartsen plus ggz-professionals, committeren zichzelf nog ooit 45.000 zorgprofessionals aan Samen Raadsbesluiten te den zorg. Ie gaat wegens KNMP, NVAB, KNMT, MIND, Akwa GGZ, KNOV plus Bo Geboortezorg.

Tijdens den landelijke strijd Samen Raadsbesluiten – diegene start september 2021 gelanceerd is – vragen vijftien verschillende vrouwen uit den zorg voetlicht voordat dit stof. Den eerste stadium van dit zestien maanden durende strijd leidde totdat interesse onder andere organisaties uit den zorg. Met mits gevolg dat den verenigingen van bedrijfsartsen, apothekers, ggz-professionals, ggz-patiënten, tandartsen, kraamzorg plus verloskundigen zichzelf vanaf januari 2022 zowel bijvoegen onder dit lichaamsbeweging.

Verbeterruimte

Wegens totdat den liefste zorg te komen, hebben zorgverlener plus patiënt elkander nodig. Weliswaar is Samen Raadsbesluiten te den zorg nu nog te weinig ‘samen’. Zo overschatten zorgverleners den mate waarin zij samen besluiten plus maakt 7 op den 10 ene voorselectie van behandelmogelijkheden. Daarnaast zegt 46 procent van den zorgverleners dat zij met den patiënt samen den besluit nemen. Slechts 37 procent van den patiënten ervaart dit zowel zo. Er is dus ruimte voordat vooruitgang mits ie gaat wegens Samen Raadsbesluiten.

Vanaf januari 2022 sluiten daarom den volgende nieuwe vrouwen zichzelf aan: Koninklijke Nederlandse Samenleving ter promotie der Pharmacie, Nederlandse Vereniging voordat Arbeids plus Bedrijfsgeneeskunde, Akwa GGZ alliantie kwaliteit te den geestelijke gezondheidszorg, MIND Plattelands Verhoging Psychische Gezondheid, Koninklijke Nederlandse Samenleving totdat promotie der Tandheelkunde, Bo Geboortezorg plus den Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

Therapietrouw

Gertjan Beens, bedrijfsarts te Enschede plus voorzitter van den beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB): “Samen besluiten zit te onze genen.” Erop arbeidsgerelateerde zorg adviseert den bedrijfsarts overheen problemen plus overheen oplossingen voordat werknemers plus werkgevers. “Geen vraag is zo ja mits ie draagvlak dat ervoor is. Wij willen draagvlak voordat adviezen verwoorden, dus jij zoekt te samenspraak zoals oplossingen voordat zorgvragen. Plus dan zeker met den werknemer zelf”, vertelt hij in een interview met Qruxx.

Aris Troonpretendent, voorzitter van den apothekersorganisatie KNMP plus publiek apotheker, vindt ie zowel ene logische stap wegens te committeren aan Samen Raadsbesluiten. “Gezamenlijke besluitvorming tussen apotheker plus patiënt staat onder meer beschreven te den KNMP-richtlijn Consultvoering. Samen besluiten zorgt ervoor dat den patiënt meer betrokken is onder zijn treatment. Ie draagt onder andere onder aan ene hogere therapietrouw van den patiënt.” Tijdens ene ‘farmaceutisch raadpleging’ te den apotheek is ie mogelijk wegens Samen Raadsbesluiten te stimuleren. Troonpretendent: “Ie is beslissend dat dit gesprek plaatsvindt op ondergrond van wederzijds vertrouwen plus resulteert te ene samen gevolgtrekking.” Den KNMP-voorzitter ziet dat veel patiënten behoefte hebben aan samen met den apotheker besluiten overheen den best mogelijke treatment, zeker wanneer zij chronisch medicijnen usances. “Zo vermag er samen beslist wordt overheen welk medicijn ie liefste onder iemands situatie past. Denken bijvoorbeeld aan den methode waarop medicatie moeten wordt ingenomen of toegediend, den frequentieband plus eventuele bijwerkingen.”

Programma Uitkomstgerichte Zorg

Den strijd Samen Raadsbesluiten is ene initiatief van ie programma Uitkomstgerichte Zorg. Dit programma zet zichzelf in den medisch-specialistische zorg te voordat meer inzicht te zorguitkomsten plus voordat meer Samen Raadsbesluiten. Den strijd is gestart in den medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg, paramedische zorg plus wijkverpleging.