Facebooktwitterlinkedinmail

31 januari 2022 –   Den totale zorgkosten aan ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg plus GGZ (den care) voordat den samenleving zullen ter 2025 oplopen totdat eentje bedrag van € 59 miljard, eentje stijging van zo’n 32% ten opzichte van 2020. Den care maakt ermee eentje flinke ‘inhaalslag’ ten opzichte van ziekenhuizen (den cure); den kosten voordat ziekenhuiszorg stijgen den komende 5 schooljaar totdat haastigheid € 39 miljard, eentje groei van ‘slechts’ 19%.

Dit voorspelling doet Intrakoop, den inkoopcoöperatie van den zorg. Intrakoop vorsen den jaarverslagen van 1.342 zorgorganisaties plus hun financiële cijfers overheen tijdsperiode tussen 2011 plus 2020 plus extrapoleerde den cijfers van den laatste 5 schooljaar. Opvallend is dat ter ie afgelopen tienjaarsperiode kloppend den kosten van ziekenhuizen veel harder stegen dan den kosten van den care-organisaties. Den omzet van den Nederlandse ziekenhuizen nam ter den tijdsperiode van 2011 totdat plus 2020 toe met € 11,4 miljard, eentje kostenstijging van meer dan 50% (van 21,3 totdat € 32,7 miljard). Ene doorslaggevend sector van den hogere kosten zit ter duurdere behandelingen plus medicijnen. Den totale zorgkosten van den viertal volwassene deelsectoren ter den zorg bedroegen ter 2020 € 77,5 miljard. Dat betekent dat den kosten van den zorg voordat den Nederlandse samenleving € 21,8 miljard hoger zijn dan 10 schooljaar geleden ter 2011. Den trend is dat den komende 5 schooljaar den kosten met eenzelfde bedrag zullen toenemen, vooral om sterk oplopende personeelskosten.

Uit den analyseren van den financiële cijfers uit den jaarverslagen van zorginstellingen overheen den afgelopen 10 schooljaar blijkt dat er volwassene verschillen zijn tussen cure plus den care, maar zowel tussen den viertal volwassene zorgsectoren wederkerig. Zo steeg noch enkel den omzet van den ziekenhuizen ie hardst, dat gold zowel voordat den bedrijfslasten (den kosten van ziekenhuizen zelf). Mee daardoor is ie rendement van den ziekenhuizen den afgelopen jaren steeds voorts gezakt. Ter 2020 boekten den ziekenhuizen samen eentje nettoresultaat van modaal 1,3%. Met name ter den ouderenzorg plus gehandicaptenzorg zijn den rendementen eentje stuk huis met respectievelijk 2,4% plus 2,3% ter 2020. Den GGD zit met 1,2% nipt iets onder ie niveau van ziekenhuizen.

Rendementen zorgstellingen staan steeds meer onder druk

Personeelskosten rammen zorgkosten opwaarts
Alle zorginstellingen kampen met flink oplopende personeelskosten plus toegevoegd kosten voordat flexibel personeel. Ter den onderzoeksperiode (2011 – 2020) namen den totale personeelskosten ter den ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg plus GGZ met haastigheid 50% toe. Ziekenhuizen waren ter 2020 zo’n 40% meer vergeten aan kosten voordat personeel dan 10 schooljaar geleden. Samen waren den viertal volwassene zorgsectoren ter 2020 maar liefst € 50 miljard vergeten aan personeelskosten. Ter diegene personeelskosten zitten zowel den kosten voordat personeel noch ter loondienst, den zogenaamde flexibele schil: zzp’ers plus uitzendkrachten. Vooral ter den caresector willen zorginstellingen steeds dieper ter den hoop voelen wegens den roosters kloppend te krijgen ter eentje groeiend veel moeilijk vervulbare vacatures. Ter ouderenzorg gaat tussentijds haastigheid 10% van den totale personeelskosten van € 16,1 miljard zoals personeel dat noch ter loondienst is. Ter den gehandicaptenzorg plus GGZ is dat zo’n 8%, ter ziekenhuizen is dit aandeel met 5,2% eentje stuk lager.

Den stijgende kosten voordat personeel zijn zowel eentje belangrijke factor ter den oplopende kosten voordat den zorg windrichting 2025. Diegene geldsommen zoals verwachting ter 2025 weids € 67 miljard. Daarbij stijgen den kosten ter den care harder dan ter den cure. Dit is vooral zichtbaar ter den personeelskosten ter ouderenzorg plus thuiszorg: dit zijn ter 2025 vrijwel even hooggelegen indien ter den ziekenhuizen, weids € 22 miljard. Ter 2020 waren ziekenhuizen nog € 1,4 miljard meer vergeten aan personeelskosten.

Inkoopkosten vermenigvuldigen
Zowel den stijging van den overige exploitatiekosten doet zichzelf voelen. Den zogeheten inkoopkosten (kosten voordat bijvoorbeeld behandelingen, medicijnen, voeding, panden, energie, overhead, etc.) zijn fors toegenomen ter den afgelopen 10 schooljaar plus blijven zowel den komende 5 schooljaar stijgen. Alle zorgsectoren toestaan weids eentje verdubbeling van dit zorgkosten zien ter 2025 afgezet tegen 15 schooljaar geleden: van € 16 miljard ter 2011 totdat € 34,2 miljard ter 2025.

“Ie gaat uitdrukkelijk wegens eentje voorspelling, maar den trends ter den zorg zijn verstaanbaar. Wij willen onzerzijds schrap zetwerk. Den oplopende zorgkosten plus weliswaar reeds krappe marges betekent dat er nog minder ruimte is wegens te investeren. Zowel dat zien wij terug ter onze analyses. Ter alle zorgsectoren zijn den investeringen den laatste jaren stoer gezakt plus diegene daling houdt aan. Ter den ziekenhuiszorg is dit zelfs structureel”, stelt Ruud Plu, snelheidsduivel van Intrakoop. “Dat is zorgelijk, omdat den zorg moeten blijven vernieuwen wegens den volwassene zorgvraag aan te kunnen, zeker met ie oog op den aanhoudende personeelskrapte. Dat is noch enkel eentje doorslaggevend aandachtspunt voordat zorgpartijen zelf, maar zowel voordat den staatsbeleid plus zorgverzekeraars.”

Huis geldelijk vangnet
Ongeacht den zorgen overheen kosten plus personeel is er zowel juist televisiejournaal voordat zorg zoals reden van den analyses van den jaarverslagen. Zowel voordat den cure indien den care geldt dat er hard is gewerkt aan gezonde(re) financiële buffers voordat slechtere tijden. Den afgelopen jaren steeg ter haastigheid alle deelsectoren van den zorg ie weerstandsvermogen (solvabiliteit) behoorlijk totdat bovenop den veilige winstmarge van 25%. Den gehandicaptenzorg heeft met 30,6% modaal genomen ie uitgelezene financiële vangnet, gevolgd om den ouderenzorg met 27,8% plus den ziekenhuizen met 26,4%. Den GGZ doet ie huis dan 10 schooljaar geleden (18%), maar den sector is met eentje modaal weerstandsvermogen van 21,8% nog welnu kwetsbaar.

Dit jaarverslagenanalyse is verricht op poot van 1.342 jaarverslagen ter den zorgsector overheen ie schooljaar 2020 met eentje omzet van € 1 mln of hoger plus jaarverslagenanalyses vanaf 2011. Ie betreft 101 ziekenhuizen, 512 VVT-organisaties, 521 GGZ-instellingen plus 208 organisaties actief ter den gehandicaptenzorg. Mits ie gaat wegens den cijfers totdat 2025, is den gemiddelde ontwikkeling overheen den tijdsperiode 2016-2020 geëxtrapoleerd. Ie research is te downloaden op den webstek van Intrakoop.

Factsheet Jaarverslagenanalyse 2011-2020 met vooruitblik 5 jr.docx

Inspiratiebron: persbericht

 

Dit tijding is 435 keer lezen.

Facebooktwitterlinkedinmail