Hoe kunt u succesvol blijven ondernemen indien eigenaar van uw zorgorganisatie plus waar ligt uw kansen ter 2021? Wij hebben den vijf belangrijkste zorgontwikkelingen, diegene onmiddellijk betrekking hebben op zorgorganisaties, voordat u op ene rijtje gezet.

Zorgontwikkeling 1: Vervanging van den zorg

Alle verzekeraars zijn ie erover ooit dat den vervanging van den zorg hooggelegen op den zakagenda moeten staan wegens den zorgkosten plus den toenemende zorgvraag wegens onder andere den dubbele veroudering plus den sterke verhoging aan mensen met ene of meerdere chronische emoties ie kop te kunnen bieden. Dit vraagt wegens herinrichting van zorgprocessen. Den vervanging van zorg krijgt ene steeds prominentere positie aan gesprekstafels plus ter onderhandelingsgesprekken. Er ligt hier veel kansen voordat zorgorganisaties.

‘Hoe kunnen wij zorgen voordat den juiste zorg op den juiste plek?’ Is ene vraagstuk waar op dit ogenblik alle zorgverzekeraars druk mee bezig zijn. Er wordt daarvoor onder andere gekeken zoals ene verplaatsing van den tweede zoals den eerste linie, maar zowel van den eerste zoals den nul linie.

Zorgontwikkeling 2: Schaalvergroting plus samenwerkingsverbanden 

‘Den handen ineenslaan’ is ene hele belangrijke plus steeds terugkerende signaal. Zorgverzekeraars geven aan dat ie important is dat er huis samengewerkt gaat wordt binnenshuis, maar zowel overheen den sturen heen. Verzekeraars adviseren zorgorganisaties wegens meer samen met mekaar op te voorttrekken. Meer indien menigte zoals zonder toe te voetstappen. Zo laat u indien zorgorganisatie zien “met onzerzijds kunt u zaken verrichten”. Hierdoor wordt u interessanter voordat bijvoorbeeld gemeentes plus voordat zorgverzekeraars. Sectorspecialisten geven aan dat samenwerkingsverband noch vanaf se positie hoeft te vinden binnenshuis één onderneming of juridische structuur, maar er vermag zowel op andere wijze samengewerkt wordt met andere (zorg)ondernemers. Eentje van den trends diegene zij bijvoorbeeld signaleren is ie realiseren van paramedische centra.

Zorgontwikkeling 3: Digitaal wordt ie nieuwe normaal

Volgens research van ING vermag ter 2030 ene vijfde van den huidige zorg op afstand wordt gegeven. Digitalisering fungeert daarbij indien ‘enabler’. Wij hebben te maken met twee soorten van digitalisering diegene strak met mekaar zinsverbanden: den digitalisering van ie dienstverleningsproces, waarbij den klant centraal staat plus den digitalisering van ie zorginhoudelijk veranderingsproces, waarbij den inhoud van den zorg centraal staat.

Welke e-health oplossingen kunnen van toegevoegde waarde zijn binnenshuis jouw zorgorganisatie?
Tijdstip wegens op research te gaan….

Er zijn nu ofschoon veel zorgcases vertrouwd waar blended therapie succesvol is toegepast. Online zorg blijkt ter dit gevallen gemakkelijker, efficiënter plus goedkoper. Waren den zorgconsumenten ter 2019 nog terughoudend ten prestige van e-consults, tegenwoordig is beeldbellen ofschoon ene stuk meer goedgekeurd. Ter den beleidsnota van 2021 oplezen wij dat ie regering poen gaat steken ter toegevoegd regelingen wegens digitale zorg te stimuleren. Eén ding kunnen wij met zekerheid stellen: Den corona laagconjunctuur heeft ie gewichtigheid van kwalitatieve digitale zorg toegevoegd onderstreept. Den ingezette vormverandering van den zorg, waarbij ie adagium is: ‘den juiste zorg, op ie juiste ogenblik met den juiste inlichting plus op den juiste positie’, zou zichzelf voorts gaan uitkristalliseren. Zorgverzekeraars hebben ehealth toepassingen ter elk geval hooggelegen op den zakagenda staan komend klas plus willen zowel investeren ter ehealth projecten diegene meebetalen aan value based healthcare.

Zorgontwikkeling 4: Verschuiving van ene hulpvragende patiënt zoals ene klant met ene zorgvraag.

Eentje besef dat steeds meer begint wegens te voortduwen binnenshuis den zorg, is den verschuiving van ene hulpvragende patiënt zoals ene klant met ene zorgvraag. Dat betekent dat mensen zowel steeds kritischer wordt ter hun zoektocht zoals den juiste zorgverlener. Den nieuwe zorgconsumenten zijn den millennials, diegene gewoon zijn wegens zelf den regie te hebben overheen hun inherent zorg. Zij defini met welke zorgverlener zij ter zee gaan plus loeren kritisch zoals den kosten plus resultaten van den geleverde zorg.

Dit is voorts ene menigte diegene gewoon is wegens met digitale middelen wegens te gaan. Zij vinden ie makkelijk wegens via ene app hun inherent medische gegevens tijdens te liefhebben. Van bloedgroep plus medicijnen totdat den medische gegevens van den huisarts, ziekenhuis, laboratorium plus fysiotherapeut.

Waar u indien zorgorganisatie aan moeten denken is dat diegene ‘nieuwe klant’ steeds huis ter staat is wegens zijn willen te verwoorden plus zorgaanbieders te vergelijken. Dat gebeurt voornamelijk online, waar websites plus patientbeoordelingen te vinden zijn. Daarom zou ie onderscheidend vermogen van ene zorgorganisatie, plus den tegenwoordigheid van verschillende specialismen, ene nog grotere rol gaan spelen. Indien eigenaar van ene zorgorganisatie moeten u peinzen overheen uw positionering plus ene duidelijke visie voordat den toekomst hebben. Op welke doelgroep(plus) richt uw organisatie zichzelf? Welke samenwerkingsverbanden kunt u aangaan? Is uw webstek vindbaar plus schenken ie duidelijke inlichting aan uw doelgroepen?

Zorgontwikkeling 5: Vergoedingsmodel staat onder druk

Den cijfers liegen er noch wegens. Den huidige vergoedingsmodellen komen steeds meer onder druk te staan. Den aanvullende verzekering wordt steeds minder interessant. Zorgverzekeraars zijn ie er uniform overheen ooit, ‘willen wij den zorg ter den toekomst zowel toegankelijk plus betaalbaar liefhebben dan moeten er zoals alternatieve vergoedingsmodellen gekeken wordt’. Overheid plus verzekeraars juichen daarom innovatieve ontwikkelingen toe diegene den zorgkosten weten te overbrieven. Den toeverlaat van dit stakeholders wordt daarom eenzaam maar groter indien er initiatieven zijn voordat value based healthcare. Welke vergoedingsmodellen daarbij voetstappen, ginds keren ofschoon verschillende pilots voordat. Verzekeraars staan open voordat  ‘out-of-the-box’ ideeën plus zijn klaargemaakt waar nodig uit te stappen van traditionele inkoopvormen. Daarbij is den input van u, indien zorgorganisatie eigenaar, op ie landstreek van innovatieve plus meetbare behandelmethodes cruciaal.

“Indien u doet watten u eeuwig deed, dan krijgt u watten u eeuwig kreeg”

Kunt u poetsvrouw gewoontes tijdens ie wedden van communicatie wegens nieuwe online zorgtoepassingen succesvol te maken binnenshuis uw zorgorganisatie?  Bekijk dan onze ZorgPromotor abonnementen of neem voeling met onzerzijds op.