Ene 80-jarige man met dementie woont te ene zorginstelling. Hij schenkkan zelf noch meer wasgoed werken plusteken is voordat zijn dagelijkse activiteiten plusteken zorg horig van den zorgverleners. Hij heeft ernstige geheugenstoornis, break-down van ie herinneringsvermogen plusteken dus veel beperkingen te ie dagelijkse leven. Zijn dochter komt ter met den viool waar hij totdat zijn 50-ste veel op heeft gespeeld. Totdat haar verwondering begint hij op den juiste methode op den viool te spelen.

Onder dementie is ie declaratieve herinneringsvermogen, dat dient wegens gebeurtenissen, belevenissen plusteken kennis te onthouden, ernstig verstoord, terwijl ie procedurele (o.a. handelingen) herinneringsvermogen lang intact blijft. Naslag schenkkan zowel op nageslacht, volwassenen, patiënten plusteken cliënten ene ingrijpende stemkracht hebben. Ie is ene kerks vrijetijdsbesteding diegene mensen van straat houdt, rietje schenkkan ene vat zijn voordat mensen diegene ie moeilijk hebben plusteken bevordert den cognitieve plusteken sociale ontwikkeling.

Naslag indien therapie

  • Neurale ontwikkeling: Wegens rietje kunnen knooppunten plusteken verbindingen getraind wordt diegene zowel te andere functies tweedehands wordt. Koters diegene te maken hebben met vertraging op ie landstreek van taal- spraakontwikkeling kunnen hier gewin te hebben. Koters met ene verstandelijke restrictie zoals bijvoorbeeld ie Downsyndroom kunnen intact verschillend reageren op rietje. Vroege muzieklessen kunnen duidelijke wendingen teweegbrengen te den reactiviteit van auditieve schorsgebieden[1] (Hannon & Trainor 2007).
  • Prikkelen van ie bewustzijn: Ondanks ernstige hersenaandoeningen schenkkan den stemkracht van rietje blijven bestaat. Zelfs te coma kunnen mensen reageren op lied met mondbewegingen of op piano met vingerbewegingen. Ter den hersenen is blijkelijk ene percentage van ie muzieknetwerk dat nog reageert plusteken zowel andere porties aansteekt (Cranenburgh, 2018).
  • Welbevinden: Mensen te troosteloze situaties zoals bijvoorbeeld mensen diegene lijden aan Postbode traumatische stress verstoring hebben te maken met overgevoeligheid voordat prikkels plusteken negatieve emoties, gekoppeld aan herinneringen. Positieve contexten kunnen promoten te ie verminderen van pijn plusteken rietje schenkkan hierbij promoten te ie stimuleren van ie herinneringsvermogen. Onder ie zien van ene jeugdfoto schenkkan rietje promoten te ie herinneren van defini momenten.
  • Pijn: Naslag schenkkan pijnstillend werken bijvoorbeeld te brandwonden, zenuwpijn plusteken postoperatieve pijn. Wanneer den client/patiënt zelf rietje zoals inherent voorliefde schenkkan luisteren zullen ie effectiever zijn (Cranenburgh, 2018).

Ontroering

Watten betreft emoties op ie landstreek van rietje kunnen wij verschil maken tussen rietje diegene verbonden is met ontroering plusteken daarentegen rietje diegene op zichzelf staat plusteken noch vanaf se gekoppeld hoeft te zijn aan emoties. Den emoties plusteken den gezichtsuitdrukking ervan hebben te maken met ie binnenbrein, ie limbisch systeem (emotionele herinneringsvermogen) plusteken den basale kernen. Wanneer den musicus zijn ontroering wasgoed schenkkan uitdrukken te ie maken van rietje vanwege zijn ziel erin te leggen, zullen ie heftig plusteken ontroerend overvallen. Zowel schenkkan den rietje zelf ene emotionele dimensie hebben waarbij sprake is van ene muzikale strakheid plusteken uitlading. Dus hierbij wordt bedoeld dat ontroering ene bestanddeel van den rietje zelf is plusteken noch gekoppeld hoeft te wordt aan den luisteraar of musicus. Ten slotte schenkkan rietje ene koppeling maken met den emoties van den luisteraar. Ie schenkkan ene ontroering opwekken diegene gekoppeld is aan den individuele levenservaringen.

Cliënten of patiënten te zorginstellingen, diegene te troosteloze situaties verkeren kunnen opgebeurd wordt met rietje. Veel mensen liefhebben van rietje, kunnen ene uur krijgen wegens te plezier plusteken kunnen daardoor te ene defini stemming komen. Zo wordt cliënten bezig gehouden , hun stemming wordt verbeterd plusteken ie verblijf op ene zorginstelling schenkkan veraangenaamt wordt.

Stem van rietje op kennis

Naslag schenkkan ene veelbelovende stemkracht hebben op den ontwikkeling van cognitieve functies. Er ontstond ene Mozart-effect te den jaren 70 waaruit worden gesuggereerd dat nageslacht diegene zoals Mozart luisterden vlak daarna huis presteerden op ene cognitieve test betreft overheen  ruimtelijke functies. Ie is noch bewezen dat ie specifiek wegens Mozart ging, maar ie effect komt totdat stand vanwege ene verhoogde alertheid plusteken ene vooruitgang van den stemming waardoor alles huis lukt. Onder actief rietje maken wordt vele hersengebieden betrokken dus vele uithoeken van ie brein wordt bereikt. Er is geen ‘centrum’ voordat rietje te den hersenen (Cranenburgh, 2018).

Bezig zijn met rietje legt ene onderstel voordat empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren zoals jawel plusteken openstaan voordat verschillen. Muziekactiviteiten kunnen aangeboden wordt indien therapie. Naslag heeft veel stemkracht op ie brein, samengevat rietje zullen steevast ene positieve stemkracht hebben.

 

Tuba Gulbahce

Orthopedagoog

 

Hannon, E., Trainor, L. Music acquisition; effects of enculturation and formal training on development.Pysychology, 2007.

Cranenburgh, B. Naslag plusteken brein. Overheen den sterkte van rietje. Stichting ITON. Haarlem, 2018.

[1] Auditieve schorsgebied is ie percentage van den temporale lob waar geluidsprikkels wordt verwerkt.

Ie bulletin Den sterkte van rietje: muziektherapie verscheen vantevoren op Sensa Zorg.