‘Ie Participatiekoor is gewoon eentje zangkoor, maar zo ingericht dat zowel mensen met dementie kunnen meespelen. Wij zingen hoogtepunten uit klassieke meesterwerken, zoals den Matthäus Passion van Bach. Dat is eentje oratorium, dus den opzoeken wordt afgewisseld met vertellingen overheen den lijdensweg van Jezus. Gedurende onzerzijds zijn den vertellingen vertellen van koorleden, omdat den thema’s uit den Matthäus Passion zowel spelen te ie leven van mensen met dementie. Denken aan lijden, opeenstapeling, wensen, verdriet, pijn plusteken verlies.’

Mantelzangers

‘Mensen met dementie kunnen meer dan wij denken, mits jij hun maar op den juiste methode ondersteunt. Daarom hebben wij eentje trant ontwikkeld wegens mensen met dementie eentje artistieke uitdaging mits den Matthäus Passion te leren. Elk koorlid met dementie wordt ondersteund ingevolge eentje geoefende zanger diegene den Matthäus Passion weet, den zogenoemde mantelzangers. Ene derde van ie zangkoor bestaat uit mensen met dementie plusteken twee derde uit mantelzangers. Zo is er eeuwig voldoende steun. Iedereen heeft iets verschillend nodig. Den één heeft vervoer nodig. Den ander wil graag eentje vereenvoudigde partituur. Wij loeren zowel wie erbij wie past. Op dit methode vermag iedereen meespelen.’

Den Matthäus Passion leren

‘Iedereen vermag den Matthäus Passion leren. Natuurlijk, hoe voorts jij bent te den dementie, hoe lastiger ie wordt. Maar er is veel mogelijk. Ene voorbeeld is Frank. Hij kende den Matthäus Passion uit zijn tijdstip mits misdienaar, maar hij had hem nooit gezongen. Hij vermag geen noot oplezen, maar is welnu muzikaal. Hij doet zuiver op zijn publiek mee plusteken hij houdt zijn mantelzangers te den gaten. Reserve uitleg helpt zowel. Veel koralen hebben dezelfde wijs. Dat valt noch meteen op, maar mits jij mensen erop wijst, wordt ie makkelijker. Ook accepteren wij dat er somwijlen nootjes uit den bocht vliegen. Overheen Frank plusteken zijn raadsbesluit wegens den Matthäus Passion te gaan zingen, is eentje documentaire vervaardigd.’

Uitval

‘Somwijlen is den artistieke uitdaging wegens den Matthäus Passion te leren weliswaar te vitaal. Daarom heb ik eentje programma voordat beeldende kunst ontwikkeld dat portie uitmaakt van ie zangkoor. Mensen maken bijvoorbeeld decorstukken voordat eentje muziekstuk, te ie thema van den Matthäus Passion. Terwijl praten wij overheen diegene thema’s. Zo kunnen alle leden meespelen, hoe verafgelegen zij zowel zijn te hun dementie.’

Van één zoals twaalf zangkoren

‘Ie participatiekoor is zowat vijf klas geleden opgericht te Haarlem. Hoewel vanaf ie start kreeg ik vragen van mensen diegene zowel eentje Participatiekoor wilden opstarten. Tijdelijk zijn er trio zangkoren bijgekomen. Ter Bergen (nh), Midden Delfland plusteken Werp- plusteken Vechtstreek. Den komende tweeënhalf klas breiden wij uit zoals twaalf zangkoren. Elk zangkoor wordt begeleid vanuit ie projectbureau. Wij verzorgen artistieke programma’s, trainingen, handboeken plusteken den productieplanning. Voorts zijn den zangkoren zelfstandig. Wie eentje zangkoor wil opstarten, vermag zichzelf veiligheidsfunctionaris via den webstek.’

Financiering

‘Wij hebben 330.000 euro toelage gekregen van ie Pensioenfonds voordat Cultuurparticipatie. Dat is zo’n veertig procent van onze totaalbegroting voordat den komende tweeënhalf klas. Dit toelage is bedoeld wegens den methodiek voorts te uitbouwen plusteken wegens meer zangkoren uit te wentelen. Op termijn willen wij zelfstandig wordt plusteken zijn er andere geldstromen nodig. Daarbij denken wij aan den Wet Langdurige Zorg plusteken aan zorgverzekeraars. Mits wij kunnen aantonen dat mensen met dementie minder zorg nodig hebben dankzij onzerzijds zangkoor mits tussenkomst, zie ik mogelijkheden. Denken bijvoorbeeld aan minder zorgkosten omdat er minder druk is op mantelzorgers, er minder thuiszorg nodig is of dat mensen zometeen zoals eentje verpleegtehuis kunnen.’

Effect

‘Onze koorleden geoefend positieve pandbrieven, zowel den mensen met mits zonder dementie. Den eerste menigte ervaart eentje positief effect op hun welzijn plusteken gezondheid. Den tweede ervaart zingeving. Mits jij iets voordat eentje ander betekent, doen jij ertoe.’

Meer kennisoverdracht

Wil jij meer kennisoverdracht overheen ie Participatiekoor, bekijk dan hun website.
 
Heb jij eentje vraag of idee overheen kunst plusteken ouderen? Aarzel noch wegens te mailen met ingridsmit@lkca.nl of met angelavandijk@lkca.nl van ie LKCA. Zij hebben veel kennisoverdracht plusteken denken graag met jij mee.