Ie leernetwerk Te Zorg Welnu Zijn

Te den dagelijkse zorgpraktijk zijn den vraagstukken ter den wijk steeds complexer. Professionals komen voordat vraagstukken op meerdere levensdomeinen te staan. Dit vraagt co met den zorgvrager plusteken met professionals van verschillende disciplines. Ie leernetwerk maakt ie mogelijk wegens samen ter te gaan op den vragen ‘watten jij doet’ plusteken ‘hoe jij jij werkgelegenheid doet.’ Jij leert van plusteken met elkander.

Promoveren van interprofessionele professionaliteit

Den deelnemers aan ie vanuit den HAN opgezette leernetwerk komen van diverse regionale partnerorganisaties uit zorg plusteken welzijn plusteken uit mbo plusteken hbo onderwijs. Den gezamenlijke doelstelling is ie verbeteren van integrale zorg voordat thuiswonende ouderen.


Den deelnemers werken samen aan:

  • Ie vanuit verschillende perspectieven bekijken plusteken uitdiepen van onderwerpen plusteken thema’s.
  • Ie samen leren doorheen mee te varen ter den beroepspraktijk van elkander: zorgprofessionals van ie team wijkverpleging plusteken leraren verpleegkunde ter duobanen met professionals plusteken leraren uit ie sociaal domein.
  • Ie porties van kennis tijdens maandelijkse leernetwerkbijeenkomsten.
  • Ie voorbereiden van thema’s voordat samenkomsten plusteken kennismarkten voordat professionals, leraren, studenten plusteken ervaringsdeskundigen uit den regio Nijmegen.
  • Ie voorts uitbouwen van ie online leernetwerk. 
  • Den opgedane nieuwe inzichten overheen leren plusteken interprofessioneel samenwerken wordt zowel ter ie onderwijs indien ter den beroepspraktijk tweedehands. Ie Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap is ter 2019 gestart plusteken maakt sector uit van ie ZonMw-programma Langdurige Zorg plusteken Steun (LZO).

Lees meer overheen het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap plusteken de ervaringen van de deelnemers