Jaarlijkse selecteert den Zorgambassade 16 professionals – Zorgambassadeurs – diegene ter kleine teams concrete problemen ter den zorg vastpakken. Den probleemstellingen wordt aangedragen uit den praktijk doorheen den vrouwen van den Zorgambassade, zoals Novartis, Zilveren Kruis, Philips, Smart Health Mokum, ONVZ plusteken Pfizer. Tegelijkertijd ondersteunen dit vrouwen den teams. Sarah van dennenboom Boogaard, directeur van den Zorgambassade, heeft indien medeoprichter van ie Oncode Institute ervaring met ie samenbrengen van diverse partijen binnenshuis den zorg. “Innoveren kun jij noch ge. Indien jij barrières ter ie zorgsysteem wil vastpakken, heb jij den perspectieven van alle toneelspelers nodig. Wij zien dat er ter den zorg veel ter hokjes wordt gewerkt. Gedurende den Zorgambassade verbreden Zorgambassadeurs hun horizon plusteken komen zo totdat creatieve oplossingen. Daarnaast wordt zij onderdeel van ie groeiende Zorgambassadenetwerk. Zij nemen hun ervaring mee ter hun dagelijks werkgelegenheid plusteken blijven op diegene wijze opbouwen aan toekomstbestendige zorg.”Roosmarijn Rodenburg is, ongeacht product manager ter Novartis, ene van den Zorgambassadeurs. “Er voortkomen geweldige initiatieven omdat professionals samenwerken diegene mekaar ter hun dagelijkse werkgelegenheid nooit zullen tegenkomen, laat staan samen aan ene bepaald vraagstuk werken.”Anne-Fré Swager deelt ie enthousiasme van Rodenburg. Zij worden ter 2021 Zorgambassadeur plusteken is daarnaast verbonden aan ie Mokum UMC plusteken Spaarne Logement indien maag-darm-lever geneesheer ter vorming. “Voordat mij wasgoed ie ene eyeopener wegens te merken hoe verschillend mensen zoals den zorg loeren. Ik kijk indien geneesheer, ene ander kijkt vanuit ene zorgverzekeraar plusteken weer ene ander kijkt indien consultant van buitenaf zoals ie ziekenhuis. Dankzij den Zorgambassade werkgelegenheid ik nu met veel verschillende mensen plusteken disciplines samen. Dat is hevig leerzaam plusteken leidt ertoe dat jij ter ene klas veel kunt penetreren.” 


Van denken zoals uitrichten


Er is alreeds veel bereikt sinds den oprichting van den Zorgambassade ter 2019, meent Van dennenboom Boogaard: “Den opzet van den Zorgambassade is erop gestructureerd wegens snel van denken zoals uitrichten te gaan plusteken ter ene vroegtijdig stadium aannames plusteken ideeën ter den praktijk te uittesten. Zo stappen onze Zorgambassadeurs inzichten uit den praktijk rechtstreeks toe, veranderen zij van windrichting, of wetten hun oplossingen aan.“ Den Zorgambassade verzorgt ongeacht financiële sponsoring zowel begeleiding doorheen strategieconsultant BCG plusteken UX kantoor Online Department. Rodenburg heeft dit veranderingsproces zelf geoefend. Haar team begon met ie probleem dat AI-startups moeilijk toegang krijgen totdat gegevens. Gaandeweg vonden zij ene dieperliggend probleem, dat zij vervolgens aanpakten. “Wij hebben ter onze onderzoeksfase ene barrière achter den barrière geconstateerd, namelijk dat AI-startups den potentie missen wegens tijdens den ontwikkeling van hun AI-oplossing inzichten uit den praktijk te verzamelen. Onzerzijds team van Zorgambassadeurs geprepareerd ene tal oplossingen plusteken legde diegene voordat aan ene tal AI-startups. Zij kozen voordat CO+START: ene potentie wegens mee te wandelen ter ie ziekenhuis. Zelf krijgen zij namelijk geen voetbeen tussen den deur ter artsen omdat ie product nog noch gereed is. Maar hoe vermag ie gereed wordt indien zij noch den potentie krijgen wegens te uittesten? CO+START geven hier beantwoording op.”Ie team van Swager werkte aan den vraag hoe ie goede van digitalisering ter den zorg meer benut vermag wordt. “Wij zagen barrières diegene te maken hebben met ie systeem, financiering, techniek, maar zowel met kennis ter zorgverleners.” Aan diegene laatste barrière besloot ie team iets te uitrichten, vertelt den Zorgambassadeur. “Mensen zijn op verschillende plekken idem wiel aan ie uitvinden plusteken weten dit noch van mekaar. Zowel weten zorgverleners vaak noch watten er allen mogelijk is. Zelf wilde ik iets uitrichten wegens boekhouding op den poli te geautomatiseerd, totdat ene ander teamlid mij vertelde dat dit alreeds bestond. Zo kwamen wij op ie idee wegens zorgverleners te permitteren zien watten er allen alreeds mogelijk is. Wij uitrichten dit doorheen inspirerende vlogs van zorgverleners overheen zinvolle digitale innovaties te porties op social media.”Samen bereik jij meer


Wegens bestaande kennis plusteken ervaring te bezigen, geen stuntman werkgelegenheid te uitrichten, maar zojuist aan te sluiten ter watten er alreeds is, krijgen Zorgambassadeurs noch ge werkster plusteken raadgeving van vrouwen plusteken andere bevriende organisaties, maar zowel van belangrijke chauffeurs uit den gezondheidszorg. Voordat Swager betekende dat ene tastbaar voordeel: “Wij bleken veel raakvlakken te hebben met Zorg van Nu van ie ministerie van VWS. Ie wasgoed prettig wegens terugkoppeling op onze eerste vlog te krijgen van hun geoefend videomaker. Voorts kunnen wij via hun kanaal den vlogs breder verspreiden.” Rodenburg vindt ie ene welstand wegens zo’n sterk netwerk achter zichzelf te hebben. “Wanneer jij tegen bepalend problemen aanloopt tijdens den onderzoeksfase of zojuist ter den validatiefase, staan er steevast mensen klaar wegens jij te promoten. Wij hebben bijvoorbeeld veel gehad aan ABN AMRO voordat ie uitbouwen van onze business case. Ik vond ie bovenmatig wegens te merken dat den samenwerkingsverband noch stopt na den eindpresentatie. Jij kunt zowel daarna gebruikmaken maken van ie netwerk, dat helpt wegens jij initiatief voorts uit te opbouwen.”Jaarlijkse start ene nieuwe menigte Zorgambassadeurs. Samen met vrouwen plusteken den alumni van eerdere jaren vormen zij ene groeiend vaderlands netwerk van zorgprofessionals. Dit wijze van duurzame samenwerkingsverband spreekt Van dennenboom Boogaard hevig aan: “Den verbindende factor van den Zorgambassade vind ik smaakvol. Er wordt bruggen gebouwd binnenshuis ie zorglandschap. Via deelnemers of ie netwerk van den Zorgambassade weten organisaties mekaar te vinden. Participatie aan den Zorgambassade vermag zo ene domino-effect teweegbrengen.” Eentje smaakvol voorbeeld is dat twee Zorgambassadeurs, diegene vroeger los van mekaar werkten, nu samen ene subsidieaanvraag hebben voorgelegd. Maatschappelijke impact


Van dennenboom Boogaard is trots op den resultaten diegene den Zorgambassadeurs den afgelopen jaren hebben bereikt. Zo worden ter 2020 Share2Care opgericht. Dit stichting helpt organisaties plusteken onderzoekers met mens- plusteken data-gedreven vernieuwing ter den zorg. Ter 2021 kwamen daarheen onder meer CO+START, Medibooster plusteken Fitkompas ter (zie kader Initiatieven 2021).Ter 2022 werken Zorgambassadeurs aan oplossingen voordat:  • Impact van veroudering op (overjas)zorg.
  • Verspilling ter den zorg.
  • Keuzevrijheid van zorg voordat den patiënt ter oncologische emoties.
  • Inzet van gegevens/AI ter secundaire plusteken tertiaire preventie.“Ik kijk uit zoals waar den teams mee komen dit klas”, aldus van dennenboom Boogaard, ” Ik stapel dat den resultaten blijvende maatschappelijke impact teweegbrengen plusteken meebetalen aan ene verandering ter denken plusteken uitrichten binnenshuis ie zorglandschap.” Weten jij (IT)-oplossingen diegene relevant zijn voordat den thema’s van dit klas? Laat ie onzerzijds weten via: informatie@zorgambassade.nl

Initiatieven 2021

CO+START: ie coschap voordat AI-startups 
Met CO+START uitrichten AI-startups praktijkervaring op ter ie ziekenhuis. Zij wandelen mee met specialisten plusteken zorgprofessionals, ter den patient journey van hun AI-model. Met behulp van ene coach wordt inzichten verzameld, zodat zij hun product sneller relevant kunnen maken voordat den praktijk. 


Medibooster: ene boost voordat digitalisering ter den zorg
Medibooster stimuleert kennisdeling tussen zorgprofessionals overheen zinvolle, digitale innovaties doorheen middel van korte, inspirerende vlogs van zorgverleners. Andere zorgverleners krijgen dit te zien ter hun persoonlijke dagelijkse feed op social media. Ie mikpunt is: kennis porties plusteken samenwerkingsverband plusteken implementatie stimuleren. 

Fitkompas: op weg zoals ene gezonder leven
Fitkompas is ene digitaal verhoging dat mensen met (ene schel risico op) hart- plusteken vaatziekten verbindt met leefstijl aanbieders plusteken waar ene zorgverlener makkelijk zoals vermag verwijzen. 

Ie manifest Den Zorgambassade: snelkookpan 
voordat zorginnovatie verscheen vooraf op ICT&health.