Enerzijds is dit volstrekt inzichtelijk. Zorg ís mensenwerk plusteken moeten dat zowel blijven. Aan den andere ze komt den rumoer gedeeltelijk voort uit onbekendheid met den stof. Eentje huisarts bijvoorbeeld, diegene zegt dat ene algoritme nooit zijn persoonlijke, professionele inschatting van ontroering op ie gezicht van ene patiënt schenkkan vervangen, zullen wellicht noch weten dat uitgerekend ter ie op voet van AI waarnemen van emoties veel relevante ervaring is opgedaan.

Dezelfde onbekendheid met den stof schenkkan leiden totdat den angst dat AI ie werkgelegenheid van zorgprofessionals gaat vervangen. Dat is noch zo: kunstmatige pienterheid schenkkan ondersteunen, maar den besluit blijft honingbij den persoon. Professionals blijven nodig wegens AI-systemen te toetsen plusteken te trainen. AI is dus vooral zowel mensenwerk. Zowel schenkkan AI zorg plusteken preventie verbeteren. Plus ie schenkkan ene rol spelen wegens den patiënt of cliënt meer inherent regie te geven overheen zijn of haar gezondheid.

AI veelzijdig toepasbaar ter zorg

Kunstmatige pienterheid is ter den zorg toepasbaar ter alle medische disciplines. Enkele voorbeelden:

  • Ie schenkkan den radioloog ondersteunen ter den inschatting van beeldhouwwerken, wegens hierin totdat grotere nauwkeurigheid te komen.
  • Ie schenkkan behandelaars ter den GGZ voorspellende kennisoverdracht bieden doorheen op voet van patiëntdata inzicht te bieden ter den factoren diegene ertoe meehelpen dat ene cliënt ene psychotische episode krijgt.
  • Eentje AI-toepassing schenkkan den hartspecialist ondersteunen doorheen met analyseren van historische patiëntdata behandelingen te verbeteren plusteken verpersoonlijken plusteken diagnoses te versnellen plusteken preciseren.
  • Eentje oogarts schenkkan kunstmatige pienterheid tradities wegens fundusfoto’s te analyseren op den tegenwoordigheid van diabetische retinopathie of maculadegeneratie.

Voordat den patiënt of cliënt van den zorg zijn diegene voorbeelden er zowel. Eentje patiënt met suikerziekte schenkkan ene AI-toepassing tradities mits steun wegens totdat ene gezondere leefstijl te komen. Eentje cliënt ter den GGZ schenkkan er inzicht mee krijgen ter den factoren diegene stress honingbij hem veroorzaken, plusteken zo leren zelf hierin te zenden wegens totdat stressreductie te komen.

Zorgvuldigheid vereist

Ie gaat enig allen noch vanzelf. Dat heeft noch enig te maken met weerstand door onbekendheid: toepassing van AI moeten zowel functioneel zijn. Organisaties willen mensen, tijdstip plusteken budget vrijmaken. Zowel schenkkan ie nodig zijn ene business case te uitbouwen. Is ene toepassing ontwikkeld of ene bestaande toepassing solide getoetst, plusteken heeft diegene aantoonbaar meerwaarde, dan moeten diegene wordt ingebed ter den workflow van den inzake zorgprofessionals. Zij willen wordt getraind wegens ermee te leren werken plusteken er vertrouwen ter te krijgen.

Voorts moeten den toepassing wordt gevalideerd met den inherent gegevens waarover den zorgprofessionals voorschrijven. Den dataset waarop den AI wordt getraind, komt namelijk noch vanaf definitie overeen met den beschikbare gegevens ter den organisatie. Daarbij willen belangrijke vragen wordt beantwoord overheen den gegevens diegene wordt tweedehands, den algoritmen diegene wordt toegepast, den privacy, plusteken den schaalbaarheid van den toepassing.

Toerusting vertrouwen

Geen vragen diegene eenvoudig of ter ene kort tijdsbestek kunnen wordt beantwoord. Maar den responderen erop zijn welnu essentieel wegens zorgprofessionals, patiënten plusteken cliënten ie vertrouwen te geven dat nodig is wegens AI ene vast positie ter den zorg te geven. Lukt dit, dan schenkkan AI ene belangrijke rol gaan spelen wegens den kwaliteit van den zorg te verhogen, plusteken doorheen gerichte inzet van ie beschikbare zorgaanbod den kosten ervan én den werkdruk te verlagen.

Dit is ie tweede van trio waar overheen den rol van AI ter den zorg. Ie eerste wetsartikel ging ter op den waarde van AI voordat dit sector, ie derde gaat overheen AI mits project.

Openingsmanifestatie 2022

Wilt u op 09 mei 2022 zowel zoals den ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn kosteloos maar op is écht op! Dus wacht noch plusteken meld u snel aan.