Kleinschalig wonen

Al veertig jaar bestaat De Klinkenberg in Ede, als onderdeel van zorgorganisatie Vilente. Zowel bewoners als personeel komen bijna allemaal uit de omgeving. Sinds mei 2018 is de derde locatie van De Klinkenberg geopend. Bianca werkt op de somatische afdeling. ‘We bieden hele diverse zorg op deze nieuwe locatie: somatische, eerstelijnszorg en overbruggingszorg voor psychogeriatrie. Dit maakt dat we een grote mix van bewoners op de locatie hebben. De organisatie heeft bij deze locatie ingezet op kleinschalig wonen.’

Eigen appartement

‘Doordat bewoners een eigen appartementje hebben, voelen ze zich meer thuis bij ons.’

Bianca vervolgt: ‘Op de vorige locatie hadden we één grote gemeenschappelijke ruimte voor alle bewoners. Dat past niet bij het kleinschalig wonen dat we hier nastreven. We hebben hier dan ook per afdeling een gezamenlijke huiskamer. Doordat bewoners een eigen appartementje hebben, voelen ze zich meer thuis bij ons.’

Integratie met de wijk

De locatie is erop gericht om te integreren met de wijk. ‘Twee welzijnscoördinatoren houden zich bezig met het betrekken van de wijk,’ legt Bianca uit. ‘Bij het ontwerp van de locatie is er ook rekening mee gehouden. Het terrein van de locatie is open en er is naast de woningen een dierenweide ingericht. We zien dat sommige bewoners graag bij die dierenweide gaan zitten en een gesprekje aanknopen met mensen die langslopen. Op die manier zie je direct het contact met de wijk en tussen verschillende generaties.’

Wijkkrant over wonen

De vergrijzende samenleving zorgt voor uitdagingen. Denk aan de wens van mensen om zelfstandig oud te worden en te wonen in een passende thuisomgeving. In de Wijkkrant 2021 van Vilans lees je verhalen die inspireren om hier zelf mee aan de slag te gaan. Zoals dit interview met Bianca en Eva.


Download de wijkkrant via de website van Vilans.