Tien ontwerpcriteria weten ie ZPM. Hoe pakken diegene ter den praktijk uit?

‘Laat ik zeggen: ie gaat noch vanzelf wasgoed. Voordat veel doelen is ie zowel nog welnu vroegtijdig wegens eentje vonnis te vellen, maar twee springen er weliswaar reeds uit. Den grootste beloftes van ie ZPM waren vermindering van den administratieve lasten, plus ie leggen van eentje poot voordat doelmatiger treatment. Wij komen ter stoer watten GGZ-organisaties overheen den vloer, plus wij zien dat veel behandelaren geen lastenverlichting geoefend, maar welnu onduidelijkheid plus onzekerheid. Er gaan broodjes aap rond overheen watten welnu plus noch geregistreerd moeten wordt, plus behandelaren hebben stress overheen den setting diegene zij willen schiften. Zij hebben vaak zowel noch helder watten er van zij verwachten wordt, wanneer zij productief voldoende zijn.’

Dat klinkt zowel nep diegene GGZ-organisaties hun voorbereiding noch op orde hadden …

‘Ermee doen jij zij huwelijk tekort. Ik zullen voordien zeggen: omvangrijke complimenten voordat den organisaties diegene ie reeds wél lukken is wegens den werkbelasting voordat hun behandelaren te verlagen. Veel wasgoed zowel gewoon nog wollig totdat vlak voordat den invoering van ie ZPM. Daardoor hadden organisaties noch den mogelijkheid wegens behandelaren vooraf uitgebreid mee te nemen plus te trainen. Tegelijkertijd is ie welnu zaak wegens nú te zorgen dat zij alsnog den juiste waar gaan tenuitvoerleggen. Verschillend doordringen wij precies ie tegenovergestelde van watten wij wilden.’

Hoe bedoel jij dat?

‘Den eerste reflex van behandelaren plus organisaties is wegens den schouw te permitteren roken, zowel reeds hebben zij ie systeem nog noch helemaal helder. Dat is inzichtelijk, maar ie leidt zowel totdat onwenselijke oplossingen. Behandelaren diegene vreesachtig zijn dat zij te weinig directe tijdstip hebben, halen somwijlen kunstgrepen uit. Dan tenuitvoerleggen zij eentje briefing terwijl zij ter cliënten wandelen, zodat dat mits directe tijdstip vermag tellen. Of zij willen eentje te hoge zorgvraagtypering schiften, zodat er meer vergoeding tegenover staat. Op organisatieniveau idem: er is verontrusting of den schatting welnu gehaald wordt. Eentje valkuil vermag zijn dat jij meer face-to-face-contact creëert ter idem tal patiënten. Ginds wordt den treatment noch vanaf definitie huis van, zeker zowel noch doelmatiger. Maar mits ie nu inslijt, heb jij ie zowel noch zomaar weer uitgebannen.’

Watten werkt dan wél?

‘Ik denken dat er twee waar willen voorvallen. Ter den eerste positie willen behandelaren snel duidelijkheid krijgen. Dat is vooral eentje kwestie van gedoe wegnemen, zodat behandelaren weer aan hun werkgelegenheid toekomen: goede zorg leveren. Wij hebben eentje werkbalanstool ontwikkeld, diegene bijvoorbeeld inzicht schenken ter den verhoudingen tussen directe plus indirecte tijdstip. Ermee help jij behandelaren plus hun leidinggevenden wegens huis te zenden. Zo zijn er ongetwijfeld reeds meer handige hulpmiddelen plus inzichten ontwikkeld. Gewoonte diegene! Indien jij diegene duidelijkheid plus sturing hebt, wordt ie mogelijk wegens te focussen op den inhoud. Plus dat laatste willen wij radicaler tenuitvoerleggen. Dankzij ie ZPM kunnen aanbieders gegevens vergelijken, plus den GGZ huwelijk huis én doelmatiger maken. Indien den sector dat zelf oppakt, vermag zij zowel zorgen dat verandering inhoudgedreven is. Indien zij ie aan den financiers overlaat, zou verandering zowel voordien geldelijk gedreven zijn.’

Plus ermee leg jij dus eentje stevige poot?

‘Ja, plus diegene komt meer dan wasgoed van stap. Want er komen nog flinke uitdagingen aan. Ter den allereerste positie: den schaarste op den arbeidsmarkt. Indien wij niets veranderen, loopt ie hele systeem spaak. Dat is huwelijk urgent. Vanuit P5COM organiseerden wij stap geleden eentje uitstapje tafel overheen ie ZPM. Ginds brachten wij verschillende perspectieven ter elkander: dat van verschillende GGZ-bestuurders, van financiers, plus van adviseurs zoals wijzelf. Plus zowel daarheen ging ie gesprek reeds vrij snel noch meer ge overheen ie ZPM. Den belangrijkste vraag diegene veel politici hebben, is hoe zij hun behandelaren binnenboord vasthouden. Daarbij helpt ie mits jij jij behandelaren duidelijkheid schenken overheen watten er ter ie ZPM van zij verwachten wordt. Maar ie zet stap huwelijk zoden aan den dijk mits wij zowel kunnen gaan werken aan effectiviteit ter positie van efficiëntie. Den vraag is nu nog vaak of wij waar welnu wasgoed voldoende tenuitvoerleggen, terwijl wij onzerzijds zowel uit willen vragen of wij welnu den goede waar tenuitvoerleggen. Indien ie lukt wegens effectiever te verplegen, kun jij namelijk met idem tal medewerkers meer cliënten promoten. Dáár willen wij naartoe.’

Plus hoe komen wij daarheen dan? Noch ge ingevolge ie ZPM uit te leggen weliswaar?

‘Nee, zo gemakkelijk is ie helaas noch. Maar den praktische uitdagingen van dit ogenblik willen absoluut wordt opgelost. Dat vermag, dat hebben wij tijdelijk geoefend plus aangetoond. Doorheen innovation, plus goede organisatie van werkprocessen. Den invoering van ie ZPM vermag daarheen eentje reserve stimulans zijn. Zo speel jij zowel tijdstip vrij ter behandelaren. Ter diegene tijdstip willen organisaties vol focussen op den inhoud. Sámen met hun behandelaren. Dat is den crux wegens zij binnenboord te vasthouden, plus den zorg inhoudelijk te verbeteren. Indien behandelaren ge maar werkgelegenheid wegscheppen, plus te horen krijgen dat zij noch productief voldoende zijn, gaan zij stevenen. Natuurlijk. Maar mits jij zij inhoudelijk uitdaagt, kansen schenken wegens te innoveren, wegens zichzelf te uitbouwen… dan kom jij mits sector serieus voorts.’

Meer weten?

P5COM ondersteunt verschillende organisaties ter den invoering van ie ZPM. Den kennis diegene wij daarbij opdoen, porties wij graag.

– Ter opdracht van den Taskforce Forensische Zorg ontwikkelden wij drietal handige tools diegene duidelijkheid bieden voordat behandelaren, teamleiders plus RVE-verantwoordelijken. U leest er alles overheen ter dit whitepaper met KPI’s, achtergrondinformatie en interviews.

– Project Director Zeerob Janssen vertelt ter dit wetsartikel overheen den eerste praktische uitdagingen van ie ZPM – plus den oplossingen.

– Overheen datzelfde stof organiseren wij op 9 maart een digitale ronde tafel voor directeuren. Schuif gerust aan!

– Meteen den praktijk ter? Dan sparren wij graag met u overheen uw willen plus zorgen. Neem gerust voeling op met Petra den Leede, Project Director ter P5COM.