Den zorgvastgoedopgave is voordat den komende jaren reuze. Zorgorganisaties kunnen dat ge noch oplossen. Zij willen samenwerken met woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers én gemeenten. Hoe? Den zorg moeten bijvoegen onder den woonzorgvisies plus prestatieafspraken diegene vanaf gemeente wordt opgesteld, zo stelt topambtenaar Peter Alders, projectleider Langer Thuis Woon onder ie ministerie van VWS. Snugger gewoonte van gegevens vermag daaraan meebetalen, betoogt Laura Seckel, Head of Healthcare onder vastgoedadviseur CBRE.

Peter Alders wasgoed vorige week te log onder CBRE’s online event Real Estate Market Outlook 2022. Samen met Laura Seckel schetste hij den probleem waar den sector dit jaren voordat staat. Tijdens den ‘deepdive healthcare’ stond hij stilzwijgend onder den vastgoedafspraken overheen woon plus zorg voordat ouderen, diegene den ministeries van BZK plus VWS vorig schooljaar maakten met ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), koepel van woningcorporaties Aedes plus Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). “Erin zijn den ambities opgenomen wegens 110 mille toegevoegd nultreden woningen, 50 mille toegevoegd geclusterde woningen plus 50 mille toegevoegd verpleegzorgplekken te realiseren”, aldus Alders. Dat vraagt enerzijds eentje uitzetting van kapitaal plus daarentegen eentje vormverandering van of kwaliteitsslag ter ie bestaande vastgoed – alreeds dan noch zorggerelateerd, legt Seckel uit. Zij schat dat ter op eentje totaal investeringsvolume van ruwweg 50 miljard. “Dat gaat den zorg noch ge opleveren. Zorgorganisaties zullen den markt willen aanspreken wegens dit samen aan te pakken. Ie is vitaal dat er gebouwd wordt aan vertrouwen plus langdurige relaties.”

Gegevens

Maar voordat ie zover is, zullen zorgorganisaties helder willen hebben watten zij nodig hebben qua vastgoedcapaciteit wegens aan den zorgvragen te kunnen voldoet. Gegevens spelen daarbij eentje belangrijke rol, zo toonde Joep van Vliet, Head of Gegevens Intelligence onder CBRE, aan tijdens den market outlook. Mits voorbeeld nam hij den bestaande voorraad ouderenhuisvesting ter den gemeente Dennenboom Liguster. “Laat ginder vragen op los indien: Watten is ter eigendom van zorgorganisaties? Watten zijn den uitbreidingsmogelijkheden onder den huidige omstandigheden plus binnenshuis ie bestemmingsplan? Watten is ie bouwjaar? Plus: hoe ontwikkelt den zorgvraag zichzelf? Dan zie jij waar – somwijlen flinke – investeringen willen wordt gedaan wegens te verbeteren. Dat schetst eentje helder beeld van den probleem waar den sector voordat staat.” Volgens Seckel bieden gegevens zowel eentje waardevol muziekinstrument wegens met vrouwen te loeren waar den kansen ligt. “Vervolgens kun jij doorspreken wie den mogelijkheden heeft, wie den investeringen tenuitvoerleggen plus vervolgens hoe jij dat met elkander gaat organiseren plus realiseren.” Er zijn veel voorbeelden van hoe dit veranderingsproces vermag werken, zoals ter Utrecht waar eentje zorgorganisatie eentje verouderd verpleegtehuis met aanleunwoningen via eentje sale-and-leaseback-constructie aan den markt aanbood. Eentje investeerder heeft den verouderde vastgoed kwalitatief verbeterd plus eentje uitzetting gerealiseerd. Eentje onderdeel worden verhuurd aan den zorgorganisatie voordat ie verwezenlijken van haar kernactiviteiten, den surplus wordt via eentje andere weg verhuurd.

Energie

Zulke processen weten veel stakeholders plus den werkmethode van den vastgoedopgave vermag plus mogen noch mislukken. “Doorheen den bestuurlijke afspraken gaat dit slagen”, betoogde Peter Alders. “Vastgoeddata zijn waardevol onder ie opstellen van den lokale woonzorgvisies plus prestatieafspraken diegene nu wordt opgesteld plus diegene wordt vormgegeven ter uitvoeringsprogramma’s. Noch elke gemeente is ginder even verafgelegen ter. Jouw kunt welnu stellen dat ouderenhuisvesting onder elke gemeente schel op den zakagenda staat.” Daarom is ie voordat zorgorganisaties zaak wegens aan te sluiten onder ie opstellen van woonzorgvisies, prestatieafspraken plus uitvoeringsprogramma’s, vindt Alders. “”Dat betekent dat plaatselijk verbinding zoeken. Ginds ligt den kansen. Den Taskforce Woon plus Zorg brengt wasgoed ter beeld watten plaatselijk den stand van zaken is. Zo kun jij intact snel zien waar den energie zit!”