Den zorgvastgoedopgave is voordat den komende jaren gigantisch. Zorgorganisaties kunnen dat louter noch oplossen. Zij willen samenwerken met woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers én gemeenten. Hoe? Den zorg moeten bijsluiten ter den woonzorgvisies plusteken prestatieafspraken diegene vanaf gemeente wordt opgesteld, zo stelt topambtenaar Peter Alders, projectleider Langer Thuis Woon ter ie ministerie van VWS. Snugger gewoonte van gegevens vermag daaraan meehelpen, betoogt Laura Seckel, Head of Healthcare ter vastgoedadviseur CBRE.

Peter Alders wasgoed vorige week te stamgast ter CBRE’s online event Real Estate Market Outlook 2022. Samen met Laura Seckel schetste hij den probleem waar den sector dit jaren voordat staat. Tijdens den ‘deepdive healthcare’ stond hij stilzwijgend ter den vastgoedafspraken overheen woon plusteken zorg voordat ouderen, diegene den ministeries van BZK plusteken VWS vorig schooljaar maakten met ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), koepel van woningcorporaties Aedes plusteken Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). “Erin zijn den ambities opgenomen wegens 110 mille toegevoegd nultreden woningen, 50 mille toegevoegd geclusterde woningen plusteken 50 mille toegevoegd verpleegzorgplekken te realiseren”, aldus Alders. Dat vraagt enerzijds eentje vergroting van kapitaal plusteken daartegenover eentje wijziging van of kwaliteitsslag ter ie bestaande vastgoed – reeds dan noch zorggerelateerd, legt Seckel uit. Zij schat dat ter op eentje totaal investeringsvolume van vrijwel 50 miljard. “Dat gaat den zorg noch louter opleveren. Zorgorganisaties zullen den markt willen aanspreken wegens dit samen aan te pakken. Ie is fundamenteel dat er gebouwd wordt aan vertrouwen plusteken langdurige relaties.”

Gegevens

Maar voordat ie zover is, zullen zorgorganisaties helder willen hebben watten zij nodig hebben qua vastgoedcapaciteit wegens aan den zorgvragen te kunnen volstaan. Gegevens spelen daarbij eentje belangrijke rol, zo toonde Joep van Vliet, Head of Gegevens Intelligence ter CBRE, aan tijdens den market outlook. Indien voorbeeld nam hij den bestaande voorraad ouderenhuisvesting ter den gemeente Dennenboom Heg. “Laat daarheen vragen op los mits: Watten is ter eigendom van zorgorganisaties? Watten zijn den uitbreidingsmogelijkheden onder den huidige omstandigheden plusteken binnenshuis ie bestemmingsplan? Watten is ie bouwjaar? Plus: hoe ontwikkelt den zorgvraag zichzelf? Dan zie jouw waar – somwijlen flinke – investeringen willen wordt gedaan wegens te verbeteren. Dat schetst eentje helder beeld van den probleem waar den sector voordat staat.” Volgens Seckel bieden gegevens zowel eentje waardevol muziekinstrument wegens met vrouwen te loeren waar den kansen ligt. “Vervolgens kun jouw doorspreken wie den mogelijkheden heeft, wie den investeringen verrichten plusteken vervolgens hoe jouw dat met elkander gaat organiseren plusteken realiseren.” Er zijn veel voorbeelden van hoe dit veranderingsproces vermag werken, zoals ter Utrecht waar eentje zorgorganisatie eentje verouderd verpleegtehuis met aanleunwoningen via eentje sale-and-leaseback-constructie aan den markt aanbood. Eentje investeerder heeft den verouderde vastgoed kwalitatief verbeterd plusteken eentje vergroting gerealiseerd. Eentje stukje worden verhuurd aan den zorgorganisatie voordat ie verwezenlijken van haar kernactiviteiten, den surplus wordt via eentje andere weg verhuurd.

Energie

Zulke processen weten veel stakeholders plusteken den methode van den vastgoedopgave vermag plusteken mogen noch mislukken. “Onderbrak den bestuurlijke afspraken gaat dit slagen”, betoogde Peter Alders. “Vastgoeddata zijn waardevol ter ie opstellen van den lokale woonzorgvisies plusteken prestatieafspraken diegene nu wordt opgesteld plusteken diegene wordt vormgegeven ter uitvoeringsprogramma’s. Noch elke gemeente is daarheen even verafgelegen ter. Jou kunt welnu stellen dat ouderenhuisvesting ter elke gemeente hooggelegen op den notulen staat.” Daarom is ie voordat zorgorganisaties zaak wegens aan te sluiten ter ie opstellen van woonzorgvisies, prestatieafspraken plusteken uitvoeringsprogramma’s, vindt Alders. “”Dat betekent dat plaatselijk verbinding zoeken. Ginder ligt den kansen. Den Taskforce Woon plusteken Zorg brengt terdege ter beeld watten plaatselijk den stand van zaken is. Zo kun jouw intact snel zien waar den energie zit!”