Vlaams minister van Welzijn plus Volksgezondheid Wouter Beke wil zoals reden van den Dag van den Verzorgende plus Zorgkundige elke Vlaming oproepen wegens ene gezant te wordt voordat den Vlaamse Zorg- plus Welzijnssectoren. Dit vermag ingevolge mee ene positief beeld uit te dragen van den zorgsector plus zo meer mensen warm te maken voordat ene job ter den zorg.

Watten ene verschil met oktober 2020

Op ene klas tijdstip is den wereld ontzettend hard veranderd. Terwijl onze samenleving ter ie generaal plus den zorgsector ter ie uitermate ter oktober vorig klas kreunde onder den tweede coronagolf, is vandaag meer dan 94% van alle zorgkundigen volledig gevaccineerd. Den meeste bewoners ter den woonzorgcentra hebben hun dubbele prik gehad, plus den strijd voordat den boosterprik is op dit uur volop aan den tempo. Den zorginstellingen uitbrengen plus masse den globale vaccinatiegraad van hun personeel, met percentages diegene zichzelf situeren rond den 95%.

Daarbij is er geen sprake meer van enige toegenomen leegstand: den bezetting ter den woonzorgcentra bevindt zichzelf nagenoeg op idem niveau mits ter ie precoronatijdperk. Ie is zo dat Vlaanderen ene regelgeving voert dat mensen den waarschijnlijkheid wil geven wegens zo lang mogelijk thuis te woon, maar mits dat uiteindelijk noch mogelijk is, kiest men er dus nog steeds voordat wegens zoals ene woonzorgcentrum te gaan.

Schaarste op den arbeidsmarkt

Vlaanderen wordt geconfronteerd met ene omvangrijke schaarste op den arbeidsmarkt, zowel ter den zorgsector. Zo stonden er ter den Vlaamse Zorg- plus Welzijnssectoren op 30 september 8077 vacatures open, waarvan 2.300 zorgkundigen. Dat betekent dat wij diverse maatregelen willen nemen wegens diegene vacatures ter te vullen. Ie gaat daarbij noch ge overheen zorgkundigen, maar zowel overheen verpleegkundigen, kinderbegeleiders of opvoeders.

Welke maatregelen?

Ene minister van Welzijn plus Volksgezondheid vermag maatregelen nemen diegene zorgberoepen aantrekkelijker maken, maar vermag dit openstaande vacatures noch ge invulling. Ie is dan zowel fundamenteel dat meer jongeren instromen ter den opleidingen plus meer Vlamingen geactiveerd plus gemobiliseerd wordt wegens te werken ter den zorgsector.

Te den eerste positie heeft Vlaanderen ie beroep aantrekkelijker vervaardigd. Zo voorzag ie Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 6) ene gemiddelde stijging van den sectorale loonmassa van 6% voordat ie zorgpersoneel. Voort hogere lonen uit te vereffenen, is den zorgsector concurrentieel met andere sectoren.

Den Vlaamse Regering lanceert zowel samen met den sociale vrouwen ie Actieplan (zij-)instroom 2021-2024 wegens den vele aanwervingen te realiseren. Ie gaat dan onder andere overheen ie vergroten van den zichtbaarheid van zorg- plus welzijnsopleidingen ter ie onderwijs, ie verhogen van ie tal opleidingstrajecten wegens zorg- plus welzijnsopleidingen plus werkgelegenheid te samenvoegen, ene versterkte rol van VDAB ter functie van meer jobs ter den zorg plus ene grotere focus op retentie, watten betekent dat jouw noch ge inzet op ie straktrekken van verfrissend personeel, maar zowel op ie behoud van ie huidige personeel ingevolge werkgelegenheid te maken van werkbare loopbanen. Denken maar aan vormingen, opleidingen, flexibelere verlofperiodes,…

Daarnaast is ie fundamenteel dat wij investeren ter opleidingen. Meer mensen willen aan ene zorgopleiding opstarten. Dat is vandaag den dag ie geval. Zo zijn ie tal inschrijvingen ter den bacheloropleidingen verpleegkunde gestegen. Den federale regering heeft ene intersectoraal pensioenfonds van den gezondheidsdiensten opgericht. Hier zitten 800 mensen ter ene opleidingstraject windrichting zorgkundige of verpleger.

Vlaanderen is gerechtigd voordat den activering van werkzoekenden. Zo neemt minister Crevits via ie project ‘Alle hens aan dek’ den nodige maatregelen ter ie kader van activering. Mits Vlaanderen ene werkzaamheidsgraad wil realiseren van 80%, impliceert dit zowel meer tewerkstelling ter den zorg. Zo maakt VDAB voorts werkgelegenheid van kwalitatieve plus gerichte opleidingstrajecten voordat werkzoekenden windrichting den zorg- plus welzijnssectoren. Den Vlaamse Regering zullen zowel ene asymmetrisch arbeidsmarktbeleid voeren, wegens zo meer mensen sneller doordringen. Dit moeten kunnen ingevolge zolang werklozen sneller ter te schrijven ter VDAB plus zo sneller ter te spelen op mogelijke ontslagen of ter herstructureringen mensen sneller wegens te scholen, zodat zij elders aan den slag kunnen.

Uiteindelijk wil minister Beke zowel iedereen oproepen wegens mee te werken aan ie uitdragen van ene positief beeld van den Vlaamse zorg- plus welzijnssectoren. Minister Beke: ‘Den coronacrisis heeft zijn treinen nagelaten. Wij streden tegen ene onbekend virus, er wasgoed ter ie start koud testmateriaal plus er wasgoed geen federale noodstock voordat beschermingsmateriaal. Terwijl hebben wij ene inherent Vlaamse noodstock aangelegd, via ie sociaal akkoord den lonen opgetrokken plus meer budget voorzien voordat den nodige personeelsaanwervingen, want diegene zijn broodnodig. Nipt daarom wil ik iedereen bemoedigen wegens ene gezant te wordt voordat den zorgsector, zoals onze vrijwilligers dit waren voordat den vaccinatiecampagne.’

Vlaams minister van Werkgelegenheid plus Economiestudie Hilde Crevits: ‘Vorig klas zijn er wijd 7.200 opleidingstrajecten ter den zorg opgestart ter VDAB plus erkende vrouwen. Hiervan waren maar liefst 3.463 trajecten windrichting verzorgende plus zorgkundige. Driekwart van wie start aan ene vorming ter den zorg eindigt zowel met ene positief resultaat. Meer dan 7 op den 10 van wie ene vorming zorgkundige/verzorgende heeft gevolgd, heeft in den 3 maanden ene job. Dat is ene smaakvol resultaat plus toont dat wij, ingevolge ter te zetwerk op vorming, ene kwaliteitsvolle instroom ter den sector realiseren. Wij versterken nu welnu den screening plus den begeleiding van den kandidaten, zodat wie ene vorming start maximaal den eindmeet haalt plus aan den slag vermag ter den sector. Zo willen wij ie slaagpercentage nog voorts optrekken, want wie start, moeten zowel den eindmeet halen. Ie is onze ambitie wegens jaarlijkse nog meer mensen op te leiden. Minstens 10.000, onder wie werkzoekenden, niet-actieven of recent ontslagen medewerkers wil ik toeleiden plus scholen zoals ene job ter den zorg. Daarom start er dit najaar nog ene communicatiecampagne vanuit VDAB wegens den zorgsector ter den televisiekijker te zetwerk.’

Lon Holtzer, Vlaams zorgambassadeur: ‘Ik vermag den oproep van minister Beke ge maar ondersteunen. Vlaanderen vergrijst plus intact watten zorgverleners zullen den komende jaren hun welverdiend pensioen tegen gaan. Den signaal is verhelderend: wij hebben iedereen nodig diegene zichzelf met kennis van zaken plus met hart plus ziel wil wedden voordat kwetsbare mensen!’