Den feestdagen te december par met den komst van Sinterklaas waarbij hij met ene menigte van zingende nageslacht wordt ontvangen. Den schoen wordt gezet plus den Sint komt samen met den Pieten op scholen ter waarbij ie voortreffelijk wordt gewild. Na ie vertrek van Sinterklaas is ie nu snel tijdstip voordat kerst waarbij jou vanwege ie hele land leuke kerstvieringen zult treffen. Met kerst moeten ik steevast denken aan mijn inherent kindertijd waarbij er ene omvangrijke kerstboom stond te den schooljaar met ene stal plus beeldjes van den trio koningen plus Joseph, Maria plus ie heilige kleuter. Thuis vierden wij geen kerst, maar synoniem vond ik ie welnu op schoolgebouw. Hoe zit ie met den cultuurverschillen tijdens den feestdagen plus hoe ga jou hiermee wegens?

Leven te ene bi-culturele samenleving

Ter den Nederlandse bi-culturele samenleving leven mensen met verschillende culturele achtergronden. Ie tal mensen te den tweede tweede van den twintigste eeuw dat hun vaderland verlaten heeft plus zichzelf zittend heeft te ene volkomen andere vorm is groter dan ie te den geschiedenis uiteindelijk geweest is. Personen plus hele families, vaak zonder enige voorbereiding, zijn terechtkomen te ene culturele vorm diegene reuze verschilt van den cultuur waarin zij zichzelf mentaal hebben ontwikkeld. Zij willen ene nieuwe taal leren, maar ene veel groter probleem is dat zij willen leren werken te ene nieuwe cultuur (Hofstede et nu., 2016). Ter hun nieuwe vorm staan alle migrantenfamilies voordat standaarddilemma’s. Op ie werkgelegenheid, te winkels plus ter overheidsinstanties plus gewoonlijk zowel op schoolgebouw leren zij sommige lokale zeden plus omgangsvormen plus wordt zij geconfronteerd met plaatselijke waarden. Thuis trachten zij den waarden plus den relatiepatronen uit ie land van herkomst te stand te liefhebben.

Cultuurverschillen tijdens den feestdagen te december

  • Kerst plus Sinterklaas wordt vanwege andere culturen te Nederland waargenomen mits typische christelijke feesten, terwijl ie zowel los waargenomen schenkkan wordt van den christelijke cultuur, omdat noch iedereen ie op dezelfde methode viert wegens den commercialisering.
  • Moslims te Nederland vieren geen kerst, maar zien welnu overeenkomsten met den islamitische feestdagen zoals ter jawel komen met stamhuis, veel opeten plus cadeaus uitwisselen.
  • Joden vieren te december Chanoeka, ie feest van den lichtjes plus vieren dus zowel geen kerst.
  • Zowel schenkkan ie zo zijn dat personen zonder ie christelijk religie meespelen met den feestdagen, omdat dit hoort ter den Nederlandse cultuur plus zeden.

Omgaan met den cultuurverschillen tijdens den feestdagen

  • Zowel tijdens den feestdagen hoeft diversiteit plus inclusiviteit noch moeilijk te zijn. Doorheen open te staan tegenover andere personen plus culturen kom jou er meer overheen te weten plus begrijp jou zowel den achterliggende veronderstelling.
  • Er zijn toereikend personen diegene noch mee willen uitrichten met den feestdagen te december. Dat is ene voorkeur plus zowel hier zullen wij onbegrip voordat willen hebben. Hierbij kun jou bijvoorbeeld denken aan cliënten te den zorg. Enerzijds schenkkan ie zo zijn dat zij plezier van den feestelijke sfeer plus daarentegen willen zij bijvoorbeeld helemaal geen versiersel te hun ruimte.
  • Juiste plus voldoende voorlichting aan nieuwkomers schenkkan zowel juist promoten tijdens den optochten met cultuurverschillen. Ouders vatten bijvoorbeeld noch waarom er kerststukjes op schoolgebouw wordt vervaardigd plus waarom nageslacht vanuit stulp spulletjes willen meebrengen. Watten is bijvoorbeeld ene foute kersttrui (truien met bonte prints plus vreemde kleurencombinaties)plus waarom positie jou ene boom te jou stulp?
  • Ie schenkkan ingewikkeld zijn wegens jou inherent cultuur opzij te voortschuiven plus vanuit ene ander cultuur te leven plus te denken, omdat cultuur ene onderdeel is van jezelf. Hierdoor is ie zowel tijdens den feestdagen stilstaan ter culturele verschillen doorslaggevend.

Voordelen van ene bi-culturele samenleving

Opgroeien te ene bi-culturele vorm, bijvoorbeeld omdat jou ouders verschillen van nationaliteit, jou te ene vreemd land woont of opgroeit tussen vrienden met bi-culturele achtergronden schenkkan voordat ene kleuter ene voordeel zijn. Of zulk te positie van ene voordeel ene handicap wordt hangt ervan be hoe juist den ouders zelf met den bi-culturele situatie wegens kunnen gaan plus den belangstelling voordat ie vreemde ter hun nageslacht kunnen aanwakkeren (Hofstede et nu., 2016). Ie leren vieren van elkaars belangrijke feestdagen schenkkan verrijkend zijn voordat ene intercultureel onbegrip. Verschillen kunnen interessant zijn, jou kunt ervan blijven leren plus jawel inspireren.

 

Tuba Gulbahce

Hofstede, G., Hofstede, G.J. & Minkov, M. (2016). Iedereen andersdenkenden, omgaan met cultuurverschillen. Mokum: Uitgeverij Voeling.

Ie uitlating Cultuurverschillen te december plus hoe jou hiermee omgaat verscheen voorgerecht op Sensa Zorg.