Aïcha el Heggar plusteken Fenne Verhoeven van zorgorganisatie Cordaan werken veel met families met eentje migratieachtergrond. Zij gingen ter gesprek met Chiel Egberts, den stamvader van den Driehoekskunde, overheen cultuursensitief samenwerken ter den triangel. Dit wetsartikel is geproduceerd op ondergrond van ie inspirerende gesprek.

migratie

Driehoekskunde verwedden ter eentje gezin met eentje migratieachtergrond

Hoe kun jouw Driehoekskunde zo verwedden dat ie herkenbaar plusteken werkbaar is voordat iedereen? Plus werkt ie verschillend ter eentje gezin met eentje migratieachtergrond? Te ie generaal is den ondergrond van den werkwijze ter alle gezinnen idem. Voorgerecht maak jouw helder watten den wijze van werken is. Plus daarna spreek jouw be watten jouw gaat uitrichten. Vervolgens vraag jouw wegens den zoveel tijdstip: gaat ie nog steeds zoals verwachting? Ie uitgangspunt is eeuwig ie werken ter plusteken aan vertrouwen, dit geldt voordat iedereen. Weliswaar schenkkan ie meegaand zijn wegens inzichten overheen cultuursensitief werken mee te nemen ter Driehoekskunde.Gewoonte dit tips wegens te werken aan vertrouwen erop gezinnen met eentje migratieachtergrond:


  • Neem den tijdstip wegens jouw te verdiepen ter den toneel van eentje gezin.
  • Benader mensen vanuit eentje gelijkwaardige positie. Jij bent den professional plusteken den verwant is den expert.
  • Weeskind jouw ervan bewust dat er eentje kloof schenkkan zijn tussen jouw kennis van den Nederlandse zorg plusteken diegene van den cliënt plusteken zijn verwant. Vraag actief zoals verwachtingen van den zorg.
  • Leg uit watten jouw met termen indien dagbesteding of ambulante support bedoelt.
  • Bied support erop datgene watten op dat uur important is voordat jouw gesprekspartner. Zoals eentje telefoontje zoals den woningbouwvereniging.

Den essentie van driehoekskunde


Werken vanuit den triangel

Den triangel is eentje vergelijking diegene verhelderend maakt watten er gebeurt wanneer verwanten den zorg voordat hun (invalide) gezinslid aan professionals toevertrouwen. Noch dolletjes laat den stamhuis op dat uur anderen toe, maar zowel professionals verbinden zichzelf aan eentje derde, den verwanten van hun cliënt.

 

Den tekening maakt verhelderend dat dit triangel ie moeten hebben van eentje sterke vertrouwensbasis. Hoe kunnen begeleiders plusteken vervolgens zowel verwanten daaraan werken? 

Te den Driehoekskunde staan drietal begrippen centraal:

 

1 Premie: professionals uitrichten ie goede plusteken liefst iets meer; minstens uitrichten zij dus watten zij toezeggen

2 Verbinding: verwanten plusteken professionals verbinden zichzelf met jawel, werken beiden aan eentje goede relatie

3 Positie: beiden zijn eigenaar van hun hoek plusteken vragen den ander wegens dat te respecteren.

 

Den triangel is breedgeschouderd toepasbaar voordat verschillende doelgroepen. Te eentje triangel met eentje verstandelijk invalide kleuter ter den top zullen den Premie, Verbinding plusteken Positie er verschillend uitzien dan ter eentje triangel met eentje vader indien top. Met cultuursensitief samenwerken hebben wij ie dus overheen den uitwerking van verschillende begrippen.


Den kern van cultuursensitief hulpverlenen


Loeren zoals overeenkomsten

Verbinding maken met iemand met eentje vergelijkbare toneel is vaak makkelijker dan met iemand diegene noch op jouw lijkt. Dat laatste vraagt dus toegevoegd inzet. Cultuursensitief werken begint met jouw ervan bewust te zijn dat jouw vanuit jouw opvoeding, toneel plusteken ervaringen eentje referentiekader hebt ontwikkeld waarmee jouw zoals anderen plusteken zoals den wereld wegens jouw heen kijkt. Dat is intact normaal plusteken noch inderdaad of lapsus.

 

Ie is ter den zorg welnu important wegens jouw hiervan bewust te zijn indien jouw met anderen ter voeling bent. Watten voordat jou inderdaad of vanzelfsprekend is vanuit jouw toneel, schenkkan voordat eentje ander misschien intact verschillend ligt. Indien jouw jouw hiervan onvoldoende bewust bent, schenkkan ie den communicatie met mensen met eentje migratieachtergrond beïnvloeden.

 

Ga daarom ongeacht eentje verwant staan plusteken vraag watten important voordat hem is. Stel jouw open wegens te leren van den ander. Dat is natuurlijk eentje grotere uitdaging indien jouw den ‘culturele taal’ van diegene ander noch spreekt, of letterlijk alletwee eentje andere taal spreekt. Dat vraagt tijdstip plusteken vaardigheden. Realiseer jouw daarnaast dat mensen noch eeuwig beroemd zijn met den zorg plusteken somwijlen beperkte mogelijkheden hebben wegens hier eentje beeld van te vormen. Plus tegelijkertijd: focus noch dolletjes op iemands culturele identiteit. Mensen zijn noch hun cultuur, maar hebben meerdere identiteiten. Heb welnu oog voordat den impact van verschillen, maar kijk zowel zoals overeenkomsten!


Cultuursensitief werken ter den triangel


Werken op ondergrond van vertrouwen

“Plus zo is er gewoon veel meer onbegrip plusteken geduld voordat jawel, waardoor goedje weliswaar netwerk verschillend stevenen, dan voorheen.”

Vertrouwen zegevieren

Te ie proefje van den triangel vormt vertrouwen den ondergrond diegene den triangel ter balans houdt. Indien jouw ie vertrouwen van den stamhuis hebt, kun jouw iets ten goede uitrichten ter den zorg voordat den cliënt. Dat vertrouwen win jouw doorheen bijvoorbeeld te uitrichten watten jouw afspreekt, dit is den Premie ter ie proefje van den Driehoekskunde. Hoe doen jouw dit? Doorheen te overbrengen plusteken inderdaad te weten watten er van jou indien zorgprofessional wordt verwachten.

 

Verbinding plusteken positie: eentje krachtige combinatie

Erop hulpverleners is er vaak veel voetlicht voordat den Verbinding uit ie proefje van den triangel. Weliswaar is ter ie proefje den Positie zowel hevig important. Indien ie jouw lukt wegens sterk te zijn ter zowel positie indien verbinding, dan heb jouw eentje perfecte, krachtige combinatie. Watten diegene positie inhoudt? Dat is jezelf positioneren indien professional plusteken noch op den stoel van den ander gaan zitten. Ie is somwijlen nodig wegens limieten aan te geven indien professional.

 

Den verbinding met mensen met eentje migratieachtergrond heeft vaak watten meer tijdstip plusteken voetlicht nodig wegens totdat voldoende vertrouwen te komen wegens den vraag achter den vraag te achterhalen. Daarnaast vinden zorgprofessionals ie somwijlen lastig wegens eentje andere cultuur te duiden. Ie werken met mensen met eentje migratieachtergrond brengt vaak nieuwe zorgvragen plusteken dilemma’s zoals bovenop waar eentje opbouwwerker noch meteen uitkomst op heeft.

 

Den nieuwe vragen van cliënten plusteken naasten vragen welnu ooit dat jouw den gebruikelijke zorg watten oprekt. Hierdoor is ie lastiger wegens jouw indien opbouwwerker inderdaad te positioneren. Welke positie den cliënt plusteken stamhuis aan den opbouwwerker geven is ter eentje opzienbarend voeling noch eeuwig meteen verhelderend. Te sommige culturen is den dokter of opbouwwerker eentje instantie, diegene heeft er namelijk voordat geleerd. Erop Driehoekskunde gaan wij ervan uit dat den verwant den expert is. Hij of zij wetenschap den cliënt ie uitgelezene. Erop cultuursensitief werken is ie vaak important wegens dit toegevoegd te benadrukken. ‘U bent den expert plusteken ik ben den professional.’ Zo uitbouwen wij ie vertrouwen plusteken leren wij van den verwant watten important is ter den zorg voordat den cliënt. Omgekeerd leert den verwant van den zorgprofessional.

 

Rol binnenshuis den stamhuis

I
n Nederland zijn wij geneigd wegens uit te gaan van ie persoon plusteken zetwerk wij den individuele willen plusteken behoeften vaak voorop. Erop eentje cultuur sensitieve optiek is ie raadzaam wegens er rekening mee te vasthouden dat familiebanden vaak hevig important zijn. Hierbij is stamhuis noch dolletjes ie gezin, maar zowel bijvoorbeeld ooms, tantes of grootouders. Hun overtuiging plusteken stemkracht kunnen vitaal zijn. Hierbij is ie important wegens inderdaad te loeren wie den belangrijkste gesprekspartner is. Dat schenkkan bijvoorbeeld best eentje tante zijn. Ie helpt vaak wegens dit contacten uit te tekenen ter eentje netwerkkaart.

Realiseer jouw indien zorgverlener tegelijkertijd dat ie vanuit cultuur of religie vaak important is wegens zelf den zorg te blijven dragen voordat ie gezinslid plusteken den zorg noch uit handen te geven, zeker noch indien ie gaat wegens nachtzorg.

 

Willen plusteken verwachtingen

Watten zowel voordat eentje trainer van gewichtigheid is, is te weten dat op sommige thema’s strakheid schenkkan zitten. Bijvoorbeeld indien ie gaat wegens intramuraal woon, of gewoonte van determineren voedingsmiddelen. Of wegens aanraken, vertrouwelijkheid plusteken seksualiteit. Hoe leg jouw verbinding ter zulke situaties? Zowel ginds staat respectvol toenaderen centraal. Watten werkt is wegens uitdrukkelijk te vragen welke willen plusteken verwachtingen mensen hebben, plusteken daarbij aan te sluiten, zowel indien diegene verschillend zijn dan watten jouw gewoon bent.

 

“Nu merknaam ik dat mijn moeder veel meer zeggenschap heeft overheen haar kleuter plusteken zichzelf erin veel meer betrokken voelt (…).”

Dat betekent zowel: kunnen accepteren dat mensen somwijlen andere keuzes maken dan jouw vanuit jouw inherent kader gewoon bent. Ie gesprek is dan noch gestructureerd op overtuigen, maar op ondersteunen. Ene voorbeeld: Te positie van te vragen: ‘Wordt ie geen tijdstip dat uw kleuter dat nu erop u woont ter eentje zorglocatie gaat woon?’ kun jouw zowel vragen: ‘Hoe ziet u den toekomst van uw kleuter? Watten heeft u ervoor nodig wegens den zorg voordat uw kleuter zo lang mogelijk vol te kunnen vasthouden? Heeft u er welnu ooit overheen nagedacht wie er voordat uw kleuter gaat zorgen indien u vader wordt?’


 

Alle twinkels komen voort uit den lessen van 35 zorgorganisaties binnenshuis ie project Begeleiding à schuiflade carte, onderdeel van ie programma Volwaardig leven.