Interviews met migrantenouderen

Uit den interviews met thuiswonende ouderen met ene Marokkaanse afkomst blijkt dat zij (onder normale omstandigheden) gevoelens van verlatenheid koud expliciet doorspreken met gezin plus hun sociale omlijning.

Zij kaartspel dit gevoelens noch aan omdat dit zullen impliceren dat zij hun nageslacht noch volgens den cultureel-religieuze traditie, waarin zij zélf zijn opgegroeid, hebben opgevoed ofwel geen was voeling met den nageslacht hebben. Zo bestaat ene potentie dat zij zichzelf of hun nageslacht te diskrediet brengen tegenover den paring. Plus zonet ginds hechten veel ouderen veel waarde aan.

Eentje andere belangrijke reden dat verlatenheid noch gemakkelijk bespreekbaar is, is dat ouderen hun nageslacht noch willen bevelen.

Taalbarrière

Ouderen met ene migratie- of vluchtelingenachtergrond zijn ingevolge den maatregelen diegene zijn getroffen wegens ie coronavirus te te dammen zowel mogelijk reserve kwetsbaar voordat verlatenheid omdat sommigen kampen met ene taalbarrière. Ie gevolg vermag zijn dat belangrijke verwittiging hun noch bereikt, maar zowel noch den vele mooie initiatieven diegene nu ingevolge intact ie land wordt opgezet. Denken aan ie zenden van kaartjes zoals ouderen.

Tips wegens verlatenheid te waarnemen

  • Vraag was ingevolge. Te veel ouderen is er ene sterk emotioneel taboe op ondankbaarheid. Met andere woorden: eenzaam of noch; den erkentelijkheid wordt er noch minder op. Dit impliceert dat ie van cruciaal gewichtigheid is gedurende ie werken met ouderen met ene migratieachtergrond wegens ingevolge te vragen.
  • Uitgegeven voetlicht aan hoe vaststellen woorden wordt uitgesproken. Te ie geval van ouderen met ene Marokkaanse afkomst: wanneer jij aan ene oudere vraagt hoe ie met hem of haar gaat, dan is ie oplossing nagenoeg eeuwig: ‘Ie gaat was.’ Maar hoe wordt dit uitgesproken: opgeruimd, verdrietig of passief? Hoe is iemands uitdrukking plus andere non-verbale communicatie zoals lichaamshouding?

Tips wegens den taalbarrière te overbruggen

  • Bied waar mogelijk verwittiging plus voorlichting te inherent taal aan; verbaal geniet den voorliefde daarboven schriftelijk.
  • Vertaal noodzakelijke verwittiging rondom ie coronavirus plus zet sleutelfiguren te diegene den verwittiging bijvoorbeeld via filmpjes kunnen vertalen. Vasthouden er rekening mee dat sommige ouderen noch kunnen oplezen, somwijlen beperkt Nederlands spreken plus noch digitaal vaardig zijn.
  • Expertisecentrum Pharos heeft op haar webstek den adviezen plus richtlijnen rondom ie coronavirus te duidelijke taal op ene rij gezet plus ondersteund met heldere plaatjes.

Vond jij dit interessant?


Visite dan zowel ie coronadossier van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Dit tekst is ene verkorte versie van een artikel dat voorheen te dit file verscheen. 

Bekijk het dossier