De CoronaLadder is een handig hulpmiddel voor de verpleeghuiszorg. Het biedt overzicht welke maatregelen en afspraken nodig zijn bij verschillende situaties, zoals de opname van een bewoner, verdenking van besmetting van bewoner(s) en besmetting van bewoner(s) en medewerker(s). Voor iedere situatie is er een overzichtelijk A4’tje waarop staat welke maatregelen gelden op het gebied van beschermingsmiddelen (PBM), controles en isolatie.

Coronamaatregelen voor 5 situaties 

De coronamaatregelen zijn in kaart gebracht voor 5 situaties:

 • Opname nieuwe bewoner
 • Verdenking besmetting bewoner(s)
 • Besmetting medewerker(s)
 • Besmetting meerdere bewoners
 • Afschaling coronamaatregelen

Welke onderwerpen? 

Bij elke situatie worden de volgende onderwerpen beschreven:

 • risico’s in beeld
 • isolatie
 • beschermingsmiddelen (PBM)
 • controles
 • op- of afschalen 

Schematische weergave en posters

Download de volledige set van de 5 situaties:

Download de situatiebeschrijving en bijbehorende poster per situatie op Waardigheid en Trots.

Werkwijze CoronaLadder

Waardigheid & Trots adviseert de volgende werkwijze:

 • Voorbereiding: vergelijk de maatregelen van de CoronaLadder met het eigen beleid. Een stafmedewerker of iemand van het corona(crisis)team kan de verschillen beoordelen en eventuele aanpassingen maken. 
 • Uitvoering: kies welke situatie op dat moment aan de orde is. Biedt medewerkers de uitwerking aan op een manier die het best past bij de organisatie: via de mail, door het ophangen van de posters of de A-4 tjes. Spreek af wie bijhoudt of deze situatie nog juist is gedurende de tijd.
 • Afronding: verwijder het materiaal als het niet meer nodig is. Bespreek wat wel of niet heeft geholpen, welke aanpassingen nodig zijn en wat beter kan.

Lees meer over de CoronaLadder op Waardigheid en Trots