Nieuwe handreiking

De nieuwe handreiking biedt handvatten voor zorgorganisaties bij het opstellen van een plan voor bezoek en sociale contacten in het verpleeghuis. Met deze handreiking kunnen zorgorganisaties maatwerk bieden op elke zorglocatie, waarbij een goede balans tussen veiligheid en welbevinden op basis van professioneel inzicht het uitgangspunt is. Het is belangrijk om er nu alvast mee aan de slag te gaan, om goed voorbereid te zijn op een mogelijke tweede golf. 

Voor wie is deze handreiking?

Deze handreiking is een hulpmiddel voor bestuurders/managers, cliëntenraden, ondernemingsraden/VAR/PAR en de regiebehandelaren van een zorgorganisatie. Het advies is om juist ook wanneer er geen besmettingen zijn op een afdeling/locatie, al aan de slag te gaan met deze handreiking en een plan te maken.