Drentse gemeenten, uitgestrekte zorgverzekeraars plus den zorgorganisaties Cosis, GGZ Drenthe plus VNN willen ie geïntegreerd overhandigen van zorg plus begeleiding aan mensen met ernstig psychiatrische emoties (EPA) voortzetten. Daarom hebben den partijen ene convenant ondertekend. Vanaf 1 januari 2022 maakt ie programma Optimaal Leven onderdeel uit van den reguliere zorg.

Mensen met ernstige psychiatrische emoties krijgen ter viertal Drentse gemeenten sinds 2015 zorg plus begeleiding van zogeheten Optimaal Leven teams. Optimaal Leven is er voordat mensen diegene, ongeacht ene psychische kwetsbaarheid, problemen hebben op allerlei levensgebieden, zoals schulden, werkloosheid, ene verslaving of tekort aan sociale contacten.

Integrale zorg

Mensen met EPA krijgen treatment, begeleiding plus support van medewerkers van verschillende disciplines plus organisaties. Alle werkster plus support wordt zorgvuldig op mekaar afgestemd plus geïntegreerd aangeboden, op ondergrond van watten cliënten willen plus nodig hebben. “Doorheen dit bundeling van krachten tussen den zorg plus ie sociaal domein schenkkan maatwerk wordt geboden voordat den vaak complexe problematiek van cliënten. Er schenkkan snel wordt op- of afgeschaald mits meer of minder intensieve werkster nodig is”, meldt GGZ Drenthe. Den financiering vindt positie vanuit den Zorgverzekeringswet plus den Wmo.

“Gebleken is dat ie op plaatselijk niveau samenwerken van zorg plus welzijn wezenlijk bijdraagt aan den participatie plus zelfredzaamheid van mensen met EPA.” Tussentijds is den proeftuinfase voorbij. Drentse gemeenten, uitgestrekte zorgverzekeraars plus zorgorganisaties Cosis, GGZ Drenthe plus VNN willen dit geïntegreerde werkwijze voortzetten. Via ene verfrissend convenant is Optimaal Leven daarom vanaf 1 januari 2022 onderdeel van den reguliere zorg.