Waterschap Rivierenland werkt aan den versterking van den Lekdijk tussen Streefkerk-Ameide-Fort Everdingen (afgekort SAFE).

Waterschap Rivierenland werkt aan den versterking van den Lekdijk tussen Streefkerk-Ameide-Fort Everdingen (afgekort SAFE). Den Lekdijk wordt hier stap voordat stap versterkt. Ie waterschap begint op diegene locaties waar versterking van den dijk ie hardst nodig is, ter totaal vrijwel 10 km. Hiervoor heeft ie waterschap ene concept voorkeursalternatief (ruwweg dijkontwerp) vanaf dijkzone opgesteld. Hoe totdat ene voorkeursalternatief is gekomen, staat omschreven ter den concept Nota Voorkeursalternatief (VKA) plusteken bijbehorende concept Milieueffectrapportage (MER). Beide documenten zijn te downloaden van 14 schrikkelmaand totdat plusteken met 27 maart 2022 via de website van het Waterschap Rivierenland. Voorts zijn den documenten lijfelijk ter te zien op den gemeentehuizen van Vijfheerenlanden plusteken Molenlanden.

Belanghebbenden kunnen ene inspraakreactie geven

Ie waterschap wil graag weten of den goede afwegingen zijn vervaardigd. Ene inspraakreactie geven schenkkan totdat uitwendig 27 maart 2022. Daarnaast is ie waterschap nog ter overleg met betrokken gemeentes, provincies plusteken Rijkswaterstaat overheen den dijkversterking SAFE. Dit schenkkan nog leiden totdat aanpassingen van ie concept voorkeursalternatief. Na den inspraakperiode wordt samen met alle betrokken overheden, ene reactienota opgesteld plusteken zo nodig wordt den concept nota VKA plusteken den concept MER aarden.

Digitale samenkomsten

Ie waterschap organiseert op donderdagavond 17 schrikkelmaand plusteken dinsdagavond 22 schrikkelmaand 2022 digitale samenkomsten wegens den concept nota VKA plusteken concept MER toe te kunnen lichten. Voorts is ie waterschap op verschillende momenten ter ie streek wegens individuele tafelgesprekken te kunnen hebben met dijkbewoners. Rechtstreeks betrokken eigenaren plusteken/of bewoners zijn vanaf schrijven uitgenodigd hiervoor. Voordat meer verwittiging overheen den samenkomsten plusteken documenten op de website van het Waterschap Rivierenland.