Met den hulpbetoon plus bijbehorende instrumenten vormt ene compleet postpakket, waarmee zorg plus steun zowel op regio – mits op wijkniveau ene flinke impuls vermag krijgen. Netwerkpartners kunnen ie gespreks- plus rekeninstrument usances wegens totdat afspraken te komen overheen den lokale plus regionale inrichting van integrale zorg plus steun voordat thuiswonende kwetsbare ouderen. Is dat veranderingsproces doorlopen plus ligt er goede samenwerkingsafspraken, dan helpt den online tool wegens den afspraken tussen zorgverleners te den wijk vast te leggen. Zorgaanbieders doorlopen den zes stappen uit den hulpbetoon plus vullen te welke zorg- plus hulpverleners welke taken uitvoeren. Dat levert ene infographic op waarin visueel verstaanbaar wordt hoe den signalering plus zorg rondom kwetsbare ouderen te wijk of gehucht is geregeld.
 
Makkelijker totdat afspraken komen
Ie gespreks- plus rekeninstrument helpt wenselijke wendingen inzichtelijk te maken. Samen uitwerken, samen knelpunten vaststellen, samen oplossingen zoeken, samen wellusten plus lasten verdelen. Ie voeren van ie gesprek staat centraal plus ie rekeninstrument is daarbij ene laagdrempelig redmiddel. Ie schenken inzicht plus maakt ie voordat partijen makkelijker wegens totdat afspraken te komen, blijkt uit den pilots.
 
Randvoorwaarden plus succesfactoren
Overeenstemming overheen den inhoudelijke samenwerkingsverband van den zorg plus steun aan kwetsbare ouderen exclusief is noch voldoende. Of dit soepel verloopt, hangt overheen van ene veel randvoorwaarden. Zowel diegene zijn te speelkaart gebracht mits aanvulling op den hulpbetoon. Succesfactoren zijn bijvoorbeeld ‘noch alles vooraf dichttimmeren’ met convenanten, maar vooral zorgen voordat bestuurlijk draagvlak, ene onafhankelijke projectleider, werken met wijkcoördinatoren plus ene digitaal toneelpodium voordat gegevensuitwisseling. Ie uiterst te ie oog springende aandachtspunt is den noodzakelijke omslag van projectmatige zoals structurele financiering van ie uitvoeren van Multi Domein Analyses (MDA’s), participatie aan multidisciplinaire overleggen (MDO’s) plus den uitrusting regionale steun hiervan.
 
Breedgeschouderd ondersteund methode

Den hulpbetoon plus den instrumenten komen voort uit ie Project van Werkmethode Zorg voordat kwetsbare ouderen, onderdeel van Actielijn 1 van ie VWS-programma Langer Thuis. Dertien landelijke partijen uit ie medische, sociale plus zorgdomein leverden ene actieve bijdrage aan den uitvoering van ie Project van Werkmethode, waardoor den methode breedgeschouderd ondersteund wordt. Den deelnemende partijen zijn: LHV, V&Veiligheidsraad, InEen, NHG, KNGF, Laego, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VWS, Sociaal Werkgelegenheid Nederland, den VNG, KNMP plus Actiz.

Bekijk den aanvullende instrumenten