Informeer apotheek plusteken trombosedienst

Antoinette Bolscher, expert medicatieveiligheid van Zorg voordat Huis: ‘Somwijlen is ie nodig dat jij mits zorgmedewerker zélf den apotheek plusteken trombosedienst informeert dat den cliënt schoonmaakster krijgt te medicatiebeheer. Jou hebt namelijk eentje Actueel Medicatie Verhaal (AMO), toedienlijst plusteken ie doseerschema van den trombosedienst nodig wegens veilig medicatie te kunnen toedienen. Mits den apotheker plusteken trombosedienst weten dat den thuiszorg schoonmaakster biedt te ie medicatiebeheer, kunnen zij diegene toedienlijst plusteken doseerschema verstrekken. Mits ie was is, heeft jij organisatie daarvan afspraken geproduceerd met den apotheek plusteken trombosedienst. Zo noch, of mits jij signaleert dat ie noch was loopt, trek dan aan den schel te jij leidinggevende. Ie bestuur of den directie van den organisatie is er verantwoordelijk voordat dat er afspraken komen hoe den ketenpartners (huisarts, apotheker, trombosedienst enzovoorts.) tijdig wordt geïnformeerd overheen ie overnemen van medicatiebeheer plusteken hoe daarna den uitwisseling van medicatiegegevens plaatsvindt’.

Lees meer te Thema medicatieveiligheid: 

Veilig samenwerken te medicatieketen

Dit filmpje laat zien hoe professionals te den medicatieketen kunnen samenwerken voordat eentje veilig medicatieproces. Ie is gebaseerd op den Veilige Principes.

Herziening richtlijn overdracht medicatiegegevens

Den Richtlijn overdracht medicatiegegevens is start dit schooljaar herzien. Den Richtlijn gaat overheen ie uitwisselen van medicatiegegevens te den ketting, van huisartsenzorg, apotheken plusteken ziekenhuizen totdat verpleeghuiszorg, thuiszorg plusteken trombosediensten. Den bedoeling is dat alle betrokkenen ingevolge elektronische gegevensuitwisseling overheen den relevante actuele medicatiegegevens van den cliënt voorschrijven te ie voorschrijven, verstrekken of toedienen van medicatie. Verwachten wordt dat hiermee den medicatieveiligheid zullen verbeteren. Ie zullen waarschijnlijk nog welnu eentje veel schooljaar duren voordat overal te ie land den digitale uitwisseling te den hele ketting tussen medicus, apotheker, trombosedienst plusteken zorgmedewerkers is geregeld. Totdat diegene tijdstip is ie fundamenteel dat zorgmedewerkers zelf omzichtig blijven.