Cohesie heeft volgens Van Nieuwenhoven verschillende uitdagingen die een nieuw HIS vereisen zoals dat na de keuze in mei inmiddels wordt ingevoerd. Voorbeelden van die uitdagingen zijn het voldoen aan Medmij-standaarden en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). “We konden niet goed schakelen met patiënten en andere zorgaanbieders, terwijl dat wél nodig is voor goede zorg.”

Goede zorg met goede ICT

De regio Noord-Limburg telt daarnaast nog eens extra uitdagingen. Er is weinig aanwas van jongere mensen; anderzijds heeft de regio te maken met vergrijzing, problemen met leefstijl en hoe mensen hun eigen gezondheid ervaren. “Dit leidt tot een relatief hoge zorgvraag, die weer opgevangen moet kunnen worden door de huisartsenpraktijken. Omdat er ook nog eens onvoldoende goed gekwalificeerd zorgpersoneel is, wordt de zorg minder toegankelijk en beschikbaar. Met goede ICT kunnen we die mensen toch goede zorg bieden.”

In de aanloop naar de keuze voor een nieuw HIS gaven de betrokken huisartsen aan dat zij goede functionaliteiten willen krijgen voor het maken van afspraken en het agendabeheer. Ook willen zij gebruikmaken van innovaties, handige zoekfuncties, een volledig en actueel medicatieoverzicht inclusief bewaking, eenvoudig verwijzen. Verder willen zij hetzelfde systeem voor de huisartsenpost. Daarnaast zijn patiëntportalen een belangrijke ontwikkeling, datamanagement, maar ook rapportages, dagstatistieken met exportfunctie of een geïntegreerde financiële module.

Verouderde HIS’en

Van de circa tien EPD-leveranciers voor huisartsen bleven er na een eerste selectie volgens Van Nieuwenhoven drie over, de rest was ‘onder de motorkap’ verouderd. “Uiteindelijk is de ontwikkelkracht van de leverancier doorslaggevend geweest in de keuze. ChipSoft is marktleider in de tweedelijnszorg en ik ben er persoonlijk heilig van overtuigd dat wij veel oplossingen voor ziekenhuizen ook kunnen gebruiken. En zij profiteren straks van oplossingen die voor ons zijn gemaakt.”

Met het nieuwe HIS verwacht Van Nieuwenhoven voorbereid te zijn op de toekomst. “We hebben in de regio een gezamenlijke digitale zorgvisie ontwikkeld, waarbij informatie-uitwisseling met patiënten en collega-zorgaanbieders een grote rol spelen en daar past dit HIS gewoon heel goed in. Ik weet zeker: na de go live ligt er een stevig fundament voor de zorg van de toekomst.”

Juiste focus digitalisering

Eerder deze week riep het CMIO Netwerk Eerste Lijn stakeholders in de zorgsector (overheid, zorgverzekeraars, huisartsenkoepels, ICT-leveranciers) op om de juiste focus te leggen op de inzet van ICT en digitalisering in de huisartsenzorg.

Het netwerk van CMIO’s (chief medical information officers) van huisartsenpraktijken ziet een belangrijk rol voor de inzet van nieuwe digitale middelen, maar stelt ook vast dat huisartspraktijken soms gebukt gaan onder de last van alle veranderingen die op hen afkomen. Er gaat steeds meer geld naar ICT, maar alleen zinvol ingezette digitalisering leidt volgens het CMIO-netwerk tot betere zorg, lagere administratieve lasten en verlaagde werkdruk.

Openingsmanifestatie 2022

Wilt u op 09 mei 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.