Voordat dit research analyseerde ie Nivel gegevens overheen den thema’s kwaliteit van zorg (tijdsperiode 2016 totdat 2020), afkomstig van vragenlijstenonderzoek te ie Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten. Hierbij zijn enkel mensen met minstens één chronische ziekte geïncludeerd. Ter 2020 waren dit er 1.220 (respons 78 procent).

Terdege

Ter ie najaar van 2020 beoordelen mensen met ene chronische ziekte den totale zorg diegene zij ontvangen indien inderdaad, met ene modaal rapportcijfer van 7,8. Dit cijfer is sinds ene veel jaren nauwelijks veranderd. Mensen geven den specialistisch verpleger ie opperste rapportcijfer (8,3) plusteken den apotheker ie laagste cijfer (7,7).

Samen besluiten

Mensen met ene chronische ziekte beoordelen ie ‘samen besluiten’ met zorgverleners ter 2020 huis dan ter den jaren daarvoor. Trio vierde is hierover tevreden plusteken bespreekt bijvoorbeeld behandeldoelen samen met hun zorgverleners. Overheen den co tussen verschillende zorgverleners is 36 procent ontevreden. Dit is ter 2020 noch verschillend dan ter eerdere jaren. Goede co is kloppend voordat mensen met ene chronische ziekte beslissend omdat zij vaak multidisciplinaire zorg ontvangen.

Preventieve begeleiding

Overheen den jaren heen daalt den tevredenheid overheen preventieve begeleiding van den ziekte. Ie gaat hierbij wegens ie geven van raadgeving overheen ene gezonde leefstijl, waaronder medicatiegebruik, bewegen, roken plusteken voeding. Waar ter eerdere jaren den tevredenheid nog modaal rond den 78 procent lig, is dat ter 2020 nog maar 67,1 procent.