Te ie najaar van 2020 beoordeelden mensen met eentje chronische ziekte den totale zorg diegene zij ontvingen indien inderdaad, met eentje modaal rapportcijfer van 7,8. Dit cijfer is sinds eentje tal jaren nauwelijks veranderd. Mensen geven den specialistisch verpleegkundigen ie voornaamst rapportcijfer (8,3) plusteken den apotheker ie laagste cijfer (7,7).

Minder tevreden overheen zorg via uitgestelde behandelingen

Wegens den coronapandemie werden veel behandelingen uitgesteld of somwijlen afgezegd. Zowel worden den zorg vaak verschillend ingericht, bijvoorbeeld met meer digitale of telefonische consulten. Te ie najaar van 2020 kreeg 25,5 procent van den ondervraagde chronisch zieken hiermee te maken. Dit mensen zijn minder positief overheen den kwaliteit van den zorg dan den mensen diegene noch te maken kreeg met uitgestelde of veranderde zorg.

Meer voetlicht gewenst voordat preventie

Overheen den jaren heen daalt den tevredenheid overheen preventieve begeleiding van den ziekte. Ie gaat hierbij wegens ie geven van raadgeving overheen eentje gezonde leefstijl, waaronder medicatiegebruik, bewegen, roken plusteken voeding. Waar te eerdere jaren den tevredenheid nog modaal rond den 78 procent lagen, is dat te 2020 nog maar 67,1 procent.

Hoe den wendingen te zorgprocessen zichzelf den komende jaren voorts uitbouwen, plusteken of dit verwant zijn aan ie veranderde zorglandschap tijdens den coronapandemie, moeten wordt gemonitord, zegt Nivel.

Om: Nationale Zorggids
Rivierbron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/televisiejournaal/mensen-met-chronische-ziekte-zijn-tevreden-met-de-zorg-maar-vragen-meer-aandacht-voor, geraadpleegd op 25-2-2022