Doel en doelgroep 

Met deze checklist kan je als manager, teamverpleegkundige, seniorverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde van een locatie, afdeling, kleinschalige woonsetting nagaan of aan alle onderdelen bij het instellen van een cohort is gedacht. 

Voor welke situaties? 

Wanneer je een cohort op een locatie/afdeling/kleinschalige woonsetting wilt instellen voor mensen die corona hebben of verdacht worden van corona. Daarbij maken we onderscheid tussen: 

  1. Een locatie/afdeling/kleinschalige woonsetting waar cliënten te instrueren zijn en op hun kamer kunnen blijven, zoals op een revalidatie- of geriatrische afdeling. 
  2. Een locatie/afdeling/kleinschalige woonsetting waar cliënten moeilijk te instrueren zijn en veel rondlopen zoals op een psychogeratrische afdeling. 

Download Checklist inrichting cohort voor mensen met corona (covid-19) (pdf, sept 2020)

Wie is waar verantwoordelijk voor? 

  • De specialist ouderengeneeskunde is altijd eindverantwoordelijk voor het instellen en opheffen van isolatiemaatregelen.
  • De deskundige infectiepreventie biedt ondersteuning bij het inrichten van de afdeling, het geven van advies en het instrueren van medewerkers.

Corona Audit voor medewerkers

De Corona Audit is een hulpmiddel voor locaties, afdelingen, teams van verpleeghuizen om te checken of de inhoud en de voorwaarden voor goede coronazorg geregeld zijn. Uitgangspunt voor de audit zijn de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, maar dan gericht op coronazorg. Welk effect heeft het coronabeleid op persoonsgerichte zorg, op welzijn, op veiligheid of op leren en verbeteren van de zorg? De Corona Audit sluit aan bij CoronaWegwijzer van Waardigheid en Trots.