“Wanneer wij erbij gelijkblijvende of betere zorguitkomsten den kosten kunnen verminderen, is dat winst voordat zowel ie ziekenhuis, den verzekeraar, den samenleving én den patiënt”, stelt Dennis van Veghel, programmamanager Topzorg te ie Catharina Ziekenhuis. “Mits wij kosten kunnen korten, komt er zowel nog ooit meer ruimte voordat innovation plus vooruitgang.”

Verborgen inzichten

Waar ziekenhuizen vaak vanaf autopsie ene budget toekennen, komen patiënten voordat hun treatment vaak erbij meerdere departementen terecht. Inzichten diegene ene treatment efficiënter of huis kunnen maken, blijven zo vaak verborgen. Idem geldt voordat den zorgkosten.

“Denken bijvoorbeeld aan ie veel wenden dat ene patiënt voordat of na ene treatment den eerste poetsvrouw bezoekt”, vervolgt Van Veghel. “Andere voorbeelden zijn den hoeveelheid diagnostiek diegene wordt ingezet, of ene treatment vermag wordt verricht te dagbehandeling of dat ene opvang noodzakelijk is plus indien dat noodzakelijk is hoe lang den ligduur te ie ziekenhuis is.”

Verbeteringen realiseren

Onderbrak dit beschikbare gegevens op ene nieuwe wijze te bestuderen, vooruitzien onderzoekers binnenshuis ie hart- plus vaatcentrum gerichter verbeteringen ingevolge te kunnen voeren waardoor zorgprocessen slimmer kunnen wordt ingericht plus zowel den kwaliteit van zorg indien den efficiëntie verbetert.

Den betrokken onderzoekers hebben ene trant ontwikkeld waarbinnen artsen, geldelijk deskundigen plus patiënten medezeggenschap hebben te den uitverkoring van zogenoemde ‘kostendrijvers’, aldus Van Veghel. “Dit trant schenken onzerzijds ene beeld watten den belangrijkste kostendrijvers zijn, maar zowel welke zorgactiviteiten diegene kosten veroorzaken.”

Den programmamanager Topzorg verwachten dat verdere verbeteringen mogelijk zijn ingevolge processen nog slimmer te te uitlijnen plus technologische innovaties ingevolge te voeren. Voorbeelden van zulke innovaties zijn e-health toepassingen zoals telemonitoring via den Healthdot van Philips. Den methodiek wordt te eerste instantie geïmplementeerd binnenshuis ie Catharina Ziekenhuis. Daarna zullen dit wordt uitgerold binnenshuis ie Nederlands Hart Netwerk wegens zowel samen met verwijzers den zorgketen te optimaliseren.

Subsidies Catharina Ziekenhuis

Ie Catharina Ziekenhuis heeft twee subsidies van trio miljoen euro van ZonMW gekregen voordat complexe zorg rondom darmkanker plus hart- plus vaatziekten. Ie hart- plus vaatcentrum wil met dit toelage zijn rol indien koploper erbij den ontwikkeling plus implementatie van medische innovaties voorts versterken.

Den toelage wordt ingezet voordat research zoals technologische innovaties plus beslissingsondersteuning op fundament van kunstmatige pienterheid. Dat geldt met name op ie landstreek van preventie, verbeterde uitkomsten plus kostenbeheersing erbij trio veelvoorkomende hartaandoeningen: verstopte kransslagaderen, vernauwde hartklep plus boezemfibrilleren.

Openingsmanifestatie 2022

Wilt u op 09 mei 2022 zowel zoals den ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn kosteloos maar op is écht op! Dus wacht noch plus meld u snel aan.