“Wanneer wij onder gelijkblijvende of betere zorguitkomsten den kosten kunnen verminderen, is dat winst voordat zowel ie ziekenhuis, den verzekeraar, den vennootschap én den patiënt”, legt Dennis van Veghel, programmamanager Topzorg te ie Catharina Ziekenhuis uit, “indien wij kosten kunnen korten, komt er zowel nog ooit meer ruimte voordat innovation plus vooruitgang.”

Slimmer inrichten

Te ziekenhuizen wordt nu nog veelal gebudgetteerd vanaf divisie. Maar patiënten komen voordat hun behandelingen vaak op verschillende departementen. Van Veghel: “Daardoor blijven belangrijke inzichten verborgen plus dus zowel zorgkosten. Denken bijvoorbeeld aan ie tal wenden dat eentje patiënt voordat of na eentje treatment den eerste schoonmaakster bezoekt. Andere voorbeelden zijn den hoeveelheid diagnostiek diegene wordt ingezet, of eentje treatment vermag wordt verricht te dagbehandeling of dat eentje opvang noodzakelijk is plus indien dat noodzakelijk is hoe lang den ligduur te ie ziekenhuis is.”

Onderbrak dit reeds beschikbare gegevens op eentje nieuwe methode te bestuderen, vooruitzien onderzoekers hierbinnen ie hart- plus vaatcentrum nog gerichter verbeteringen doorheen te kunnen voeren waardoor zorgprocessen slimmer kunnen wordt ingericht plus zowel den kwaliteit van zorg indien den efficiëntie verbetert.

Patiëntgericht trant

Hierbinnen ie Catharina Ziekenhuis hebben onderzoekers eentje trant ontwikkeld waarbinnen artsen, geldelijk deskundigen plus patiënten medezeggenschap hebben te den uitverkoring van zogenoemde ‘kostendrijvers’. “Dit trant schenken onzerzijds eentje beeld watten den belangrijkste kostendrijvers zijn, maar zowel welke zorgactiviteiten diegene kosten veroorzaken”, legt Van Veghel uit. ”Wij vooruitzien verdere verbeteringen doorheen te kunnen voeren doorheen processen nog slimmer te te uitbalanceren plus technologische innovaties doorheen te voeren, zoals bijvoorbeeld e-health plus telemonitoring.”

Den trant wordt te eerste instantie geïmplementeerd hierbinnen ie Catharina Ziekenhuis. Daarna zullen dit voorts wordt uitgerold hierbinnen ie Nederlands Hart Netwerk wegens zowel samen met verwijzers den ketting te optimaliseren.

Onderbrak: Nationale Zorggids