Kuper voorziet dat den explosieve stijging van ie veel coronabesmettingen zowel weer gaat leiden totdat meer druk op den ziekenhuizen. Daarbij speelt zowel nog ie relatief hoge ziekteverzuim. “Dat is welnu huwelijksinzegening ene toenemend probleem, noch eenzaam te den ziekenhuizen, maar te den hele samenleving. Ie percentage dat positief test is onder ie zorgpersoneel netwerken zo schel mits elders”, aldus den tijdelijke opvolger van Ernst Kuipers. Hij trad recentelijk aan mits minister van Volksgezondheid.

Op verpleegafdelingen is den afgelopen dagen alreeds sprake van ene duidelijke verhoging, zegt Kuper. Haar verwachting is dat diegene voorts zullen volharden. Zij wijst er zowel op dat den uitstroom uit ie ziekenhuis moeizamer wordt. “Ie hoge veel besmettingen geven druk op den hele winkelketen, dus zowel op huisartsen, verpleeghuizen plus den thuiszorg.”

Ingewikkelde vraag

Te hoeverre den druk op den intensive cares zullen toenemen doorheen corona, is ene “ingewikkelde vraag”, zegt Kuper, diegene voorts snelheidsduivel is van Isala Klinieken, met vestigingen te onder meer Zwolle plus Kampen. Den afgelopen weken daalde ie veel ernstig zieke coronapatiënten op den ic’s zojuist scherpgerand. Ie Outbreak Management Team becijferde recentelijk dat den waarschijnlijkheid op ic-opname met den omikronvariant van ie virus vrijwel den tweede lager is voordat opgenomen coronapatiënten dan met den vrijwel verdwenen deltavariant.

Omikron is milder, maar den uitgestrekte getallen defini uiteindelijk hoe druk den zorg ie krijgt. “Naarmate meer mensen ziek wordt, zullen ie veel patiënten op den ic zowel toenemen. Wij willen ie inderdaad volgen.”

Geen verschil

Diegene monitoring wordt gedaan doorheen ie Rustiek Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), waar Kuper zowel voordat spreekt. Ie LCPS maakt geen verschil tussen mensen diegene wegens Covid-19 zijn opgenomen plus patiënten diegene werkelijk wegens ene andere reden te ie ziekenhuis ligt. Ene andere organisatie, stichting NICE, doet dat sinds kort welnu.

Te diverse ziekenhuizen, waaronder ie Erasmus MC, is meer dan den tweede van den patiënten met corona te den eerste positie wegens ene andere kwaal opgenomen. Kuper zegt dat zij ie welnu doorslaggevend vindt wegens hier inderdaad zicht op te vasthouden. Maar: “Voordat ie werkgelegenheid van LCPS gaat ie wegens den bezetting. Voordat alle patiënten met corona geldt dezelfde maatregelen. Zij willen te isolatie wordt verpleegd, dat is zwaardere zorg. Mensen ligt eenzaam op hun ruimte, artsen plus verpleegkundigen willen telkens beschermende kleren straktrekken”, legt den ziekenhuisbestuurder uit. “Wij loeren welnu zoals onze definities”, voegt zij eraan toe.

Ingevolge: ANP