Strijd

Wij maakten erkentelijk gewoonte van den ervaringen uit Limburg. Alzheimer Centrum Limburg plusteken Universiteit Maastricht ontwikkelden plusteken onderzochten ter 2018-2019 den strijd “Wij Zijn Zelf Ie Medicijn”. Doelwit van den strijd is wegens mensen ervan bewust te maken dat zij zelf den waarschijnlijkheid op dementie kunnen verminderen. Met den strijd werden goede resultaten verkrijgen: uit ene steekproef van 600 inwoners bleek bijvoorbeeld dat 20% op den hoogte wasgoed van den strijd plusteken 30% van den mensen diegene den strijd hadden waargenomen, is gezonder gaan leven. Te 2021 hebben zowel den regio’s Westelijk-Brabant plusteken Haaglanden den strijd verricht zoals Limburgs voorbeeld.

Samen aan den slag

Na maanden voorbereiding, uitstellen wegens corona plusteken twijfelen of ie juiste ogenblik wasgoed geopend, organiseerde GGD Westelijk-Brabant op 15 april 2021 ene kick-off voordat potentiële samenwerkingspartners. Blijmoedig plusteken erkentelijk waren wij dat wijd 110 organisaties ter Westelijk-Brabant den strijd steunden plusteken den teken mee uitdroegen. Volwassene plusteken kleine organisaties, ouderenorganisaties, organisaties ter den zorg, gemeenten, bibliotheken, culturele instellingen, woningbouwcorporaties…. Wij deden ie feitelijk samen. Schattig dát is ofschoon ene intact smaakvol resultaat van dit strijd.

Plus watten vonden den inwoners van Westelijk-Brabant van Wij zijn zelf ie medicijn? Wij stelden ie GGD gezondheidspanel ter maart plusteken december 2021 ene tal vragen overheen hersengezondheid plusteken overheen den strijd. Den resultaten plusteken ie tal mensen dat wij hebben bereikt staan beschreven ter den factsheet ‘Wij zijn zelf ie medicijn, campagneresultaten 2021′. Wij bereikten wijd 61.000 inwoners via Facebook, wijd 11.000 mensen bezochten den strijd webstek West-Brabant: We zijn zelf het medicijn plusteken 840 mensen namen portie aan den online kennisgeving samenkomsten overheen Gezondheidsbevorderend Papa Wordt. Van den leden van ie GGD gezondheidspanel kende 13% den strijd. Den kennis overheen den specifieke factoren diegene stem hebben op ie uitbouwen van dementie lijkt toegenomen. Zowat den tweede van den respondenten diegene den strijd kenden, voelden zichzelf om den strijd aangespoord wegens gezonder te gaan leven. Hier zijn wij vrolijk mee! Tegelijkertijd hadden wij graag nóg meer mensen bereikt met den strijd. Den coronamaatregelen belemmerde ie organiseren van samenkomsten plusteken activiteiten.

Wij gaan om

Ie gewichtigheid van ene gezonde leefstijl, zowel ter den preventie van dementie, staat tijdelijk erop veel organisaties op den zakagenda. Iedereen weten wij dat preventie plusteken gedragsverandering ene lange lucht vergen. Wij blijven ie subject daarom agenderen.

  • Te 2022 vragen GGD Westelijk-Brabant plusteken ie dementienetwerk Breda e.o. plusteken ie dementienetwerk Westelijk-Brabant op 2 momenten regionaal reserve voetlicht voordat ene gezonde leefstijl: ter maart met den aktie 30dagengezonder plusteken ter september rondom Wereld Alzheimer Dag.
  • Veel gemeenten hebben gezondheidsbevorderend pa wordt plusteken den preventie van dementie opgenomen ter hun lokale preventie akkoord plusteken doorbrengen zowel ter 2022 reserve voetlicht aan dit thema.
  • Den webstek West-Brabant: We zijn zelf het medicijn blijft vacant plusteken er zijn nog campagnematerialen diegene organisaties ter den regio kunnen verwedden.

Lessons learned

Dit wasgoed den eerste keer dat GGD Westelijk-Brabant ene strijd regionaal uitrolde met lokale accenten. Ie heeft onzerzijds veel opgeleverd: nieuwe samenwerkingspartners (plaatselijk, regionaal, plattelands), zicht op watten regionaal vermag plusteken watten feitelijk plaatselijk moeten, lokale ideeën diegene zowel ter andere gemeenten werden opgepakt plusteken den gerichte inzet van social media. Den leerpunten nemen wij mee ter toekomstige activiteiten plusteken porties wij zowel plattelands met vrouwen diegene met Wij zijn zelf ie medicijn aan den slag willen. Den projectleiders uit regio Haaglanden plusteken Westelijk-Brabant hebben daarvoor ene “Lessons Learned Rapportage” opgesteld. Wij hopen dat volgende campagneleiders hier nuttige ervaringen ter oplezen waarmee zij zelf ene mooie strijd ter hun regio kunnen neerzetten.
Wilt u meer kennisgeving, dan kunt u ene mail zenden zoals preventie@ggdwestbrabant.nl.