Gemeenten krijgen extra middelen, omdat zij financiële gevolgen ervaren van de coronacrisis. Deze kunnen zij inzetten voor de bestrijding van eenzaamheid, begeleiding van kwetsbare groepen en ondersteuning van jeugd en jongeren. Gemeenten mogen helemaal zelf bepalen waar ze de gelden aan uitgeven. De middelen komen eenmalig beschikbaar.

Mentale steun in coronatijd


Het coronavirus heeft veel impact op ouderen, hun naasten en professionals in verpleeghuizen, zorginstellingen en ziekenhuizen. Emotioneel en mentaal vraagt de situatie veel van alle betrokkenen. Hoe zorg je dat iedereen in jouw team overeind blijft? Op deze pagina vind je tips en adviezen om jouw medewerkers mentaal te steunen.


Naar de tips en adviezen