Vijf partijen stichten vanaf april ter den gemeente Eindhoven met individuele Wmo-begeleiding plus maatwerk dagbegeleiding. Daartoe behoort onder meer ZorgCoöperatie Brabant, Sint Annaklooster plus Neos, diegene hun expertise overheen meerdere disciplines via ene samenwerkingsverband bundelen.

ZorgCoöperatie Brabant (samenwerkingsverband van kleinschalige zorgaanbieders diegene vanuit den Jeugdwet plus Wmo gespecialiseerde zorg leveren), Sint Annaklooster (verpleeghuiszorg, palliatieve zorg, huishoudelijke zorg, verblijf met zorg plus begeleiding gedurende re-integratie plus participatie) plus Neos (maatschappelijke opvang) bundelen hun kennis wegens ene brede doelgroep hierbinnen den Wmo te ondersteunen.

Herstelproces centraal

Wegens voorts invulling te geven aan dit samenwerkingsverband worden donderdag 3 schrikkelmaand ene samenwerkingsovereenkomst tekenen wegens den politici. 

Ie samenwerkingsverband van ZorgCoöperatie Brabant, Sint Annaklooster plus Neos stelt den inwoner plus ie inherent herstelproces centraal, staat voordat ie leveren van maatwerk plus richt zichzelf op den inherent sterkte van den inwoner waarbij wij ie netwerk actief betrekken. “Wij zijn er trots op dat zowel den gemeente Eindhoven den sterkte van dit samenwerkingsverband ziet plus daarom heeft priv dat onze drietal organisaties samen vanaf 1 april 2022, één van den vijf partijen voordat den WMO-begeleiding van den gemeente Eindhoven zijn” zegt Raoul Bakkes, directeur-bestuurder gedurende Neos.