De Gezondheidsraad adviseert de boostervaccinatie voor deze groepen mensen als extra bescherming tegen ziekenhuisopname door het coronavirus. Dat is volgens de Gezondheidsraad nodig omdat ouderen na de basisserie van één of twee vaccinaties een iets minder hoge bescherming hebben dan andere leeftijdsgroepen.

En omdat de bescherming van de vaccins na verloop van tijd licht afneemt. Een boostervaccinatie is bedoeld als oppepper om de bescherming weer op peil te brengen. Dit helpt om de meest kwetsbare mensen in de samenleving nog beter te beschermen.

Booster ook voor zorgpersoneel

Ook medewerkers in de zorg en maatschappelijke ondersteuning die contact hebben met patiënten en cliënten krijgen een boostervaccinatie aangeboden. Dit helpt om te voorkomen dat het personeel in de zorg ziek wordt door corona. Het gaat om zorgmedewerkers en vaste vrijwilligers met direct patiëntencontact in:

 • ziekenhuizen
 • de revalidatiezorg
 • huisartsenpraktijken
 • huisartsenposten
 • ambulancediensten
 • particuliere klinieken
 • de geboortezorg
 • instellingen voor ouderenzorg
 • de zorg voor visueel, auditief,  lichamelijk en verstandelijk gehandicapten
 • kleinschalige woonvormen
 • de geestelijke gezondheidszorg (inclusief tbs-klinieken)
 • de ggz-crisisdienst
 • de wmo zorg (huishoudelijk hulp, maaltijdondersteuning, dagbesteding en maatschappelijke opvang)
 • de wijkverpleging

Boostervaccinatie met mRNA-vaccins

Alle mensen die in aanmerking komen voor een boostervaccinatie krijgen een mRNA-vaccin aangeboden: BioNTech/Pfizer of Moderna. Ongeacht het vaccin waar ze eerder mee zijn geprikt. Je kunt niet zelf kiezen met welk vaccin je de boostervaccinatie krijgt.

Tijd tussen eerste vaccinatie en de boostervaccinatie

De boostervaccinatie moet minimaal 6 maanden na de laatste coronavaccinatie(s) gegeven worden. Als je corona hebt gekregen ná de eerste vaccinatie(s) dan moet er 6 maanden tussen de besmetting en de boostervaccinatie zitten. Voor de griepprik geldt dat deze 2 weken voor of na de boostervaccinatie gegeven kan worden.