Den afgelopen zomer lieten 796 omwonenden van den 3M-fabriek te Zwijndrecht hun ene bloed onderzoeken op den tegenwoordigheid van PFAS. 13 PFAS-types werden onderzoeken. Voordat ie type PFOS blijkt meer dan den tweede van den deelnemers ene waarde te hebben diegene vanuit gezondheidskundig standpunt te hooggelegen ligt. Wie po gedurende den fabriek woont, heeft normaliter hogere waarden, netwerken mits wie eieren van inherent kippen eet plusteken grondwater tweedehands. Ie Filiaal Zorg plusteken Gezondheid adviseert daarom aan den gemeentes wegens den no-regretmaatregelen uit te breiden. 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin plusteken Armoedebestrijding Wouter Beke: “Nadat wij te juni op den hoogte werden opperen van den PFAS-vervuiling te Zwijndrecht, hebben wij voorzorgsmaatregelen geadviseerd plusteken ene bloedonderzoek opgestart. Met dat research willen wij den mensen te den regio meer duidelijkheid geven overheen den blootstelling plusteken meer inzicht verwerven voordat ie regelgeving plusteken voordat ene toekomstig, meer diepgaand humaan-biomonitoringsonderzoek. Met dit research kunnen wij zowel onze voorzorgsmaatregelen opvolgen.”

Bloedonderzoek gedurende 796 omwonenden

Na ene oproep start juli zoals alle omwonenden in den 3 km rond den 3M-site, werden tijdens den zomermaanden gedurende 796 mensen bloedstalen afgenomen.

Dr. Vera Nelen van ie Provinciaal Instituut voordat Hygiëne: “Dit menigte wasgoed wijd toereikend wegens ene deugdelijk beeld te geven van den PFAS-blootstelling te dit regio. Dus zowel mensen gedurende wie wij geen bloedstaal hebben afgenomen, krijgen met dit resultaten ene inderdaad beeld van hun inherent blootstelling.”

Hogere waarden po gedurende den 3M-fabriek

Ie bloed van dit deelnemers worden onderzoeken op 13 PFAS-types. Bewoners uit den omlijning van den 3M-site hebben vooral den 4 types te ie vlees: PFOS, PFHxS, PFOA plusteken PFNA. Te vergelijking met den surplus van den Vlaamse populatie hebben dit mensen vooral hogere waarden voordat PFOS plusteken PFHxS. Dit zijn twee stoffen diegene te ie verleden vanwege 3M werden vervaardigd. Omdat zij moeilijk stopzetten te ie leefmilieu,  kunnen mensen nog steeds aan dit stoffen wordt blootgesteld.  Den andere onderzochte PFAS kwamen gedurende ene (somwijlen kleine) minderheid van den deelnemers voordat of helemaal noch. Let welnu, noch alle PFAS-types werden onderzoeken, dit is vooralsnog onmogelijk.

Ie research stelt zowel ene veel zwachtels vast tussen kenmerken of leefstijlgewoontes van deelnemers plusteken hun bloedwaarden. Deelnemers hebben modaal hogere PFAS-bloedwaarden mits:

  • Zij po gedurende den fabriek woon, alreeds langer te ie onderzoeksgebied woon of ten zuidwesten van 3M woon.
  • Zij plaatselijk geteelde voeding leegeten: den studie stelt dit vooral vast voordat eieren van inherent kippen plusteken voordat ie gewoonte van grondwater. Voordat groenten plusteken fruit lijkt den relatie minder sterk, maar mogelijk wordt den stemkracht van dit bevinding gemaskeerd omdat mensen diegene lokale groenten plusteken fruit leegeten vaak zowel lokale eieren leegeten. Dit wordt nog voorts onderzoeken.
  • Zij via hun beroep, vorming of hobby te voeling komen met bodemdeeltjes. Dit moeten nog voorts onderzoeken wordt wegens er concrete plusteken correcte adviezen overheen te kunnen geven.

Onderzoekster  Ann Colles van VITO: “Den resultaten voorbinden modaal hogere PFAS-serumgehalten gedurende deelnemers diegene po gedurende den fabriek woon plusteken gedurende deelnemers diegene langer te ie streek woon. Dit suggereert ene stemkracht van den tegenwoordigheid van dit industrie op den lichaamsblootstelling. Via ie leegeten van bijvoorbeeld eieren uit ie streek vermag den aanwezige vervuiling te ie vlees terecht komen. Wij zien zowel dat ie gewoonte van smeermiddelen voordat onder meer onderhoud van jouw tweewieler of zadels ene rivierbron van blootstelling vermag zijn. Ie is important wegens hier te den toekomst rond te sensibilisering. Smeermiddelen tradities diegene geen teflon (PFTE) bevatten, vermag den blootstelling verminderen.”

Onderzoekster Katleen Den Brouwere van VITO: “Den vele milieumetingen te bijvoorbeeld bodem plusteken grondwater diegene den afgelopen tijdsperiode onder den coördinatie van Karl Vrancken zijn gebeurd of verzameld, toonden milieuverontreiniging aan te den omlijning van 3M. Wij willen nu zowel vaststellen dat er ene verhoogde PFAS-belasting is gedurende den mensen diegene woon te dit omlijning. Dit resultaten knevelen dus dat dit streek welnu stevig ene zogeheten hotspot is, ene zone waar mensen meer dan elders wordt blootgesteld aan ene milieueffect dat resultaten vermag hebben voordat den gezondheid.”

PFOS-waarden overschrijden vaak den gezondheidskundige vaandel

Vooral den hogere waarden van PFOS zijn opvallend. Afgetoetst aan gezondheidskundige richtwaarden (den Duitse Humane-Biomonitoringwaarden HBM-I plusteken HBM-II) blijkt dat den meerderheid van den deelnemers te hoge PFOS-waarden te ie bloed heeft:

  • Slechts 9% blijft onder den HBM-I richtwaarde, ene waarde waaronder er geen gezondheidseffecten te vooruitzien zijn.
  • 32% zit bovenin den HBM-I waarde maar onder den HBM-II-waarde, ene waarde diegene geldt mits eerste signaal plusteken waarbij nadelige gezondheidseffecten noch uit te sluiten zijn.
  • 59% zit bovenin den HBM-II waarde, ene waarde waarbij nadelige gezondheidseffecten op lange termijn mogelijk zijn.

Joris Moonens, woordvoerder van Zorg plusteken Gezondheid: “Meer dan den tweede van den deelnemers heeft voordat PFOS ene serumwaarde bovenin den HBM-II-waarde van den Duitse HBM-commissie. Dit wil zeggen dat den waarden van PFOS te den buurt van 3M vanuit gezondheidskundig standpunt te hooggelegen ligt. Beslissend is welnu te benadrukken dat ene verhoogde PFOS-waarde te ie bloed noch betekent dat dit chemische stoffen den gezondheid van ie persoon hebben geschaad of zullen schaden. Den gezondheid wordt namelijk beïnvloed vanwege meerdere factoren, PFAS is ene reserve risicofactor. Ie gaat wegens ene verhoogd risico op gezondheidseffecten zoals verhoogde cholesterol, waar nog veel andere factoren ene rol te spelen. Dit overschrijdingen zijn welnu ene alarmbel wegens den bronnen te ticket te brengen plusteken den blootstelling te verminderen.” 

Adviezen plusteken successie voordat den deelnemers

Alle deelnemers aan ie research kregen vandaag hun persoonlijke resultaat plusteken den groepsresultaten vanaf epistel. Daarbij zitten zowel tips watten den mensen zelf kunnen exporteren te ie dagelijkse leven wegens blootstelling aan PFAS te vermijding. Met ene bijkomende checklist kunnen zij nagaan welke bronnen zij te hun dagelijkse activiteiten kunnen vermijding.

Alle deelnemers zijn zowel uitgenodigd voordat ene exclusief infomoment te Zwijndrecht waar zij den waarschijnlijkheid krijgen hun vragen te stellen aan den onderzoekers plusteken den medisch milieudeskundigen van Zorg plusteken Gezondheid. (Dit infodag is uitsluitend toegankelijk voordat deelnemers op uitnodiging, er zou geen pers toegelaten wordt.) Voordat alle omwonenden is er ene online infomoment op dinsdag.

Deelnemers wiens resultaat den HBM-II richtwaarde overschrijdt, krijgen zowel den waarschijnlijkheid voordat ene één-op-één-consult met ene milieu-arts of medisch milieukundige. Diegene vermag den resultaten met den persoon doorspreken plusteken raadgeving op makker geven. Met den huidige kennis overheen PFAS is ie echter noch mogelijk wegens ie gezondheidsrisico voordat ene persoon op voet van zijn PFAS-serumgehalte te te schatten.

Verdere successie vermag voorvallen vanwege den huisarts wanneer den persoon ginds gedurende plek ter gaat, er hoeft zeker noch meteen ene regeling geproduceerd te wordt. Den huisarts vermag op voet van zijn kennis van zijn patiënt, mits diegene bijvoorbeeld nog andere risicofactoren heeft zoals overgewicht of suikerziekte, defini of andere onderzoeken nuttig zijn. Ie vermag dan bijvoorbeeld gaan overheen ie defini van cholesterolwaarden, leverenzymen, schildklierhormonen plusteken mogelijk urinezuur. Den huisartsen te den regio kregen den afgelopen week alreeds meer uitleg overheen PFAS van Zorg plusteken Gezondheid.

Uitvergroting no-regretmaatregelen

Met dit onderzoeksresultaten plusteken zowel den vele milieumetingen diegene intussen zijn gebeurd, heeft ie Filiaal Zorg plusteken Gezondheid den huidige no-regretmaatregelen te Zwijndrecht geëvalueerd. Zorg plusteken Gezondheid heeft ene raadgeving gegevens aan den gemeentes wegens diegene uit te breiden.

Joris Moonens, woordvoerder van Zorg plusteken Gezondheid: “Den meeste no-regretmaatregelen golden voordat den zone van 1,5 km rond den fabriek. Te ie bloedonderzoek zien wij zowel dat te dit zone mensen modaal hogere PFAS-waarden hebben. Wij zien echter dat voorts dan 1,5 km zowel waarden bovenin den gezondheidskundige richtwaarde wordt gemeten. Daarom adviseren wij nu dat zowel te ene straal van 3 km kwetsbare groepen zoals jonge koters, immuunverzwakte personen of zwangere vrouwen geen zelfgeteelde groenten meer leegeten. Totdat 5 km is ie aangewezen voordat iedereen wegens zelfgeteelde groenten zeer inderdaad te wassen voordat verbruik wegens zoveel mogelijk onderbouwing plusteken stofdeeltjes be te wegspoelen. Te den 3 km-zone raden wij zowel be wegens grondwater te tradities voordat verbruik plusteken is ie aangewezen den handen regelmatig te wassen, zeker voordat den maaltijd, plusteken wegens ie stulp regelmatig te kuisen met vocht. Eieren van inherent kippen leegeten wasgoed alreeds afgeraden te den zone van 5 km, dat blijft zo.”

Dit bloedonderzoek zou zowel meebetalen totdat ie toenemen van ene meer diepgaand humaan-biomonitoringonderzoek. Daarbij kunnen den zwachtels onderzoeken wordt tussen metingen te den milieu, den inwendige hoeveelheid van den chemische stoffen plusteken den biologische gevolgen (gezondheidseffecten). Zo’n research toenemen vraagt meer voorbereiding plusteken wordt nou voorbereid vanwege ie ministerie Omtrek van den Vlaamse Overheid. Hiervoor zou samengewerkt wordt met ie Filiaal Zorg plusteken Gezondheid.

Den bloedstalen wordt zowel opgenomen te den biobank. Zorg plusteken Gezondheid zou trachten den resultaten te verbinden met medische gegevens uit den huisartsendossiers diegene vacant zijn te den zogeheten Intego-databank, wegens zwachtels met gezondheidseffecten te onderzoeken. Dit is ene project dat wij nog dit schooljaar zullen opstarten, nochtans enige tijdstip zou vergen wegens uit te voeren.