1. Subjectief raad overheen mobiliteit

Vooral ouderen geven aan behoefte te hebben aan raad op makker, dat op hun persoonlijke situatie is toegespitst. Ergotherapeuten geven aan hierin ene rol te kunnen spelen.

 • Andere mogelijkheden voordat subjectief raad zijn ouderenadviseurs: ene jaarlijkse visite aan stulp via iedere 75-plusser, Even Wijken of ene Keukentafelgesprek WMO.

2. Smaak van alternatief vervoer plus testmogelijkheden

Indien rijden of wielrijden noch meer mogelijk is, zijn er nog veel andere mogelijkheden voordat vervoer. Inlichting hierover plus uitproberen van dit alternatieven zijn hier te vinden:

 • E-bike test ANWB
 • Checklist e-bike VVN (pdf)
 • Online regelhulp vervoer
 • Vilans hulpmiddelenwijzer
 • Website blijf veilig mobiel met onder andere:
 • Keuzewijzer Mobiliteit: handige keuzewijzer voordat senioren ter ie verkeer (wagen, maar zowel den e-bike, tweewieler, scootmobiel, brommobiel, Canta, publiek vervoer, taxi plus stevenen).
 • Inlichting overheen hulpmiddelen voordat den tweewieler: lage instap, elektrische tweewieler (e-bike), driewielfiets, spiegel, zadelhoogte, excentrische pedaalarm.
 • Schoonmaakster via aanschaf van ene e-bike: ene keuzewijzer voordat den aanschaf van ene e-bike plus ene checklist met gesprekspunten wegens mee te nemen zoals den rijwielhandelaar.
 • Schoonmaakster via aanschaf van ene driewielfiets: pamflet ‘Ene driewielfiets, iets voordat u?’
 • Tips en trainingen voor een driewielfiets (Fietsersbond)
 • Keuzehulp scootmobiel (onafhankelijke hulpmiddelenwijzer)

Regionale vervoersdiensten

Zowel zijn er regionaal verschillende vervoersdiensten (met werkster van vrijwilligers) opgezet. Ene tal voorbeelden:

3. Trainingen plus cursussen

Veel ouderen geven aan dat zij interesse hebben ter ie volgen van trainingen of cursussen, zoals rijcursussen plus lessen overheen ie juiste gewoonte van hulpmiddelen, valpreventie plus verkeersregels. Uit den enquête blijkt zowel dat zij dit noch inderdaad kunnen vinden. Daarom zetwerk wij er hier ene tal op ene rij:

Opleiding valpreventie voordat ouderen

Verkeersregels, kennistests plus cursussen voordat wagen plus tweewieler

Ouderen geven aan meer te willen weten overheen actuele verkeersregels plus cursussen of trainingen te willen volgen wegens veilig mobiel te blijven. Sommige zelftests zijn online te volgen, zoals den Zelfscan automobilisten. Sommige cursussen, bijvoorbeeld den Rijzeker vorming van ANWB, wordt ter verschillende regio’s georganiseerd.

Trainingen voordat zorg- plus welzijnsprofessionals

Interventies voordat professionals

4. Cijfers overheen verkeersveiligheid & mobiliteit via ouderen

Voordat beleidsmakers via bijvoorbeeld gemeenten is ie somwijlen lastig wegens te achterhalen waar inlichting plus cijfers overheen mobiliteit via ouderen zijn te vinden. Zowel staat den inlichting via den keuzewijzer gebundeld.

​5. Tips voordat betere toegankelijkheid van openbare ruimten


Werkgelegenheid jij aan toegankelijkheid voordat panden ter jouw omlijning of wil jouw bewust aan den slag met betere toegankelijkheid voordat ouderen? Hieronder staan tips van BeterOud-partners Koepel Gepensioneerden, Vilans plus Kenniscentrum Sport & Bewegen. Zoals ene checklist seniorvriendelijk gemeentebeleid, tips voordat ene beweegvriendelijke omlijning plus ene rapport overheen ouderenproof openbare ruimte.

Dementievriendelijke omlijning

6. Maatregelen plus regelgeving rondom rijbewijs plus rijgedrag

Mobiel blijven is leuk plus inderdaad voordat jouw, maar noch eeuwig veilig. Ie moeten welnu veilig blijven, voordat jezelf plus voordat anderen. Daarom zijn er regels plus regelgeving rondom rijden op ouderdom. Bijvoorbeeld via gezondheidsproblemen plus medicijngebruik. Informeer jezelf of huisgezin plus vrienden hierover:

Meer inlichting

Lees ie adviesrapport Veilige mobiliteit (Vilans/BeterOud) 

Onderdeel jouw tips

Heb jouw zelf tips of adviezen wegens veilig aan ie verkeer te blijven meedoen? Onderdeel zij hieronder ter ene reactie!